Hide/Show Apps

Comparison of Kalman filter and Bayesian-MAP approaches in the spatio-temporal solution of the inverse electrocardiography Ters elektrokardiyografinin zaman-uzamsal çözümünde Kalman filtre ve Bayes-MAP yöntemlerinin karşilaştirilmasi