Radar micro-doppler parameter estimation of human motion using particle filters Parcacik suzgeci̇ kullanilarak i̇nsan yürüyüş ü radar mi̇kro-doppler parametreleri̇ni̇n kesti̇ rilmesi̇

2011-04-22
Guldogan, M.B.
Gustafsson, F.
Orguner, Umut
Björklund, S.
Petersson, H.
Nezirovic, A.
Guvenlikli b ¨ olgeler c¸evresinde olabilecek insan hareketlerinin tespit ¨ edilip izlenmesi guvenlik ve g ¨ ozetleme uygulamalarının c ¨ ¸ok onemli ¨ bir parc¸asını olus¸turur. ˙Insan vucudu hareket halinde iken, ¨ radar sinyallerinin vucudun de ¨ gis¸ik kısımlarından yansıması sonucu ˘ zaman-frekans duzleminde karakteristik mikro-Doppler ¨ oznitelikleri ¨ olus¸ur. Bu oznitelikler, birles¸ik zaman-frekans analizleri kul- ¨ lanılarak etkili bir s¸ekilde sec¸ilip c¸ıkarılabilinir. Bu makalede, insan hedefin konum ve mikro-Doppler parametrelerinin parc¸acık suzgeci ¨ kullanılarak (PF) es¸zamanlı bir s¸ekilde izlenmesi anlatılacaktır. Bu tip uygulamalar ic¸in ozel gelis¸tirilmis¸ ¨ 77 GHz frekansında c¸alıs¸an bir radarın verileri kullanılarak elde edilen sonuc¸lar insan konum ve hareketini karakterize eden parametrelerin izlenmesinde parc¸acık suzgec¸inin bas¸arılı bir s¸ekilde kullanımı sunulmus¸tur
Citation Formats
M. B. Guldogan, F. Gustafsson, U. Orguner, S. Björklund, H. Petersson, and A. Nezirovic, “Radar micro-doppler parameter estimation of human motion using particle filters Parcacik suzgeci̇ kullanilarak i̇nsan yürüyüş ü radar mi̇kro-doppler parametreleri̇ni̇n kesti̇ rilmesi̇,” 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/40311.