Hide/Show Apps

FlexRay protokolu statik bölütü için mesaj çizelgelenmesi

2008-11-26
Schmidt, Ece Güran
Schmidt, Klaus Verner
Son yıllarda zamanlamanın kritik olduğu uygulamalar için veriyolu tabanlı araç içi haberleşme protokollari geliştirilmiştir. FlexRay protokolünun bu protokollar arasında fiili standard olması beklenmektedir. Bu makalede periyodik mesajların FlexRay statik bölüt’ünde (static segment) olan bant genişliğini en verimli kullanacak şekilde çizelgelenmesi problemi incelenmektedir. Bu amaçla uygun bir sistem mimarisi önerilmekte, basarım ölçütleri tanımlanmakta ve bir tamsayı doğrusal programlama problemi oluşturulmaktadır. Önerilen yaklaşım bir örnek çalışması ile açıklanmaktadır.