Regional variation of statistical parameters of the annual precipitation data in Turkey.

1975
Unal, Guneri

Suggestions

Regional variation in new firm formation in Turkey: Cross-section and panel data evidence
Köksal, Miyase Yeşim; Gaygısız, Esma; Department of Economics (2002)
Regional differences in satisfaction of international students in non-traditional destination
Oldaç, Yusuf İkbal; Kondakçı, Yaşar; Ertem, Hasan Yücel; Çapa Aydın, Yeşim (2018-09-04)
Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans
Kondakçı, Yaşar; Bulut Şahin, Betül; Yılık, Mehmet Ali; Engin Demir, Cennet (2016-06-01)
Although English-speaking countries are still the main destination of international students, several regional hubs have emerged as new destinations for these students. The current incoming international student population suggests that Turkey is one of these newly emerging regional hubs. In particular, students from the Balkans choose Turkey as a destination for study abroad. The aim of this qualitative study was to investigate factors motivating students from Balkan countries to choose Turkey for study ab...
Regional Differences in Satisfaction of International Students in a Non-traditional Destination
Kondakçı, Yaşar; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2018-09-02)
Toplu Taşıma Hareketliliğinin Bölgesel Özellikleri: İzmir Kent Bölgesi Örneği
Şenbil, Metin ; Yetişkul Şenbil, Emine; Özuysal, Mustafa (2021-05-27)
Hareketlilik, erişebilirliğin ortaya koyduğu potansiyelin gerçek hayattaki karşılığıdır. Bir toplu taşıma ağı söz konusu olduğunda hareketlilik, yolcuların özelliklerinden istasyon ve durak çevresinin arazi kullanıma çeşitli özellikleri içerir. Bu çalışmada toplu taşıma hareketliğinin coğrafyası ve bunun ortaya çıkardığı bölgesel unsurlar incelenmiştir. Bu amaçla İzmir’de toplu taşıma kullanımına ilişkin bir haftalık elektronik kart verisi kullanılmıştır. Elektronik kart verisinde, kartın ilk okutulduğu ist...
Citation Formats
G. Unal, “Regional variation of statistical parameters of the annual precipitation data in Turkey.,” Middle East Technical University, 1975.