Hide/Show Apps

Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities Matematik öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yönelik pedagojik yaklaşımlarının matematiksel modelleme etkinlikleri bağlamında incelenmesi