2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları

2015-05-01
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur. Bu doğrultuda öncelikle sanayi sektörü büyüme, istihdam, dış ticaret ve küresel ekonomi ile entegrasyon dinamikleri açılarından değerlendirilmekte, ele alınan dönemde yapısal dönüşümün nitelikleri, kırılma noktaları belirlenmektedir. Bu bağlamda 2001-sonrası dönem, sanayi sektörü ve sanayi politikaları açısından önemli bir kırılma dönemi olarak vurgulanmakta ve bu dönemin ayırt edici özellikleri analiz edilmektedir. Bu değerlendirmenin ardından çalışma, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü dinamiklerinin gerektirdiği sanayi politikalarının karşısında var olan sanayi politikalarının bir tartışmasını sunmaktadır.

Citation Formats
E. Taymaz and E. Voyvoda, “2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları,” İktisat İşletme Ve Finans, vol. 30, pp. 0–0, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47262.