Relationship of job characteristics to satisfaction and motivation : a study on academicians.

1986
Varoğlu, Demet

Suggestions

Relationship between Motivational Constructs and Students’ Mathematics Achievement: A case of TIMSS 2015
Kaplan Can, Gözde (2018-04-22)
Relationship between learning strategies and goal orientations: A multilevel analysis Öğrenme stratejileri ve hedef yönelimleri arasındaki ılişki: çok düzeyli veri analizi
Kadioglu, Cansel; Kondakçı, Esen (2014-01-01)
Problem Durumu: Öğrencilerin akademik başarılarını açıklamada motivasyon önemli bir yer tutar. Motivasyon hedefe yönelik çaba ve çalışmayı başlatan ve devam ettiren süreç olarak tanımlanmaktadır. Motivasyonu yüksek olan öğrenciler zorlayıcı görevleri seçer, daha çok çaba harcar ve engellerle karşılaştıklarında vazgeçmezler; bunun sonucunda da daha başarılı olurlar. İlgili alanyazında motivasyonu açıklayan farklı teorilere rastlanmaktadır. Öğrencilerin bir öğrenme sürecine neden katıldığını, öğrenmenin amacı...
Relation of cognitive and motivational variables with students’ human circulatory system achievement in traditional and learning cycle classrooms
Sadi, Özlem; Çakıroğlu, Jale; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2010)
This study aimed to investigate the relationships among high school students’ relevant prior knowledge, meaningful learning orientation, reasoning ability, self-efficacy, locus of control, attitudes toward biology and achievement in human circulatory system in learning cycle and traditional classrooms. This study was conducted with 2 teachers and 4 classes and total of 60 11th grade students in the private high schools at Ümitköy district of Ankara in the fall semester of 2008-2009 academic years. One class...
Relationships between Foreign Language Teachers' Cognitions and Actions: Evidence from Instructors at Tertiary-level
Öztürk, Mustafa; Yıldırım, Ali (2019-01-01)
Teacher cognition and teacher action are two interrelated concepts of teaching and thus ought to be studied together in-depth to understand the nature of teaching and its effect on educational achievement. Examining the relationship between language teachers' cognitions and their actions has the potential to inform and guide current and future instructional practices in language teaching settings. From this point forth, this correlational study aims to answer in what way language teachers' language learning...
Relationships between Foreign Language Teachers’ Cognitions and Actions: Evidence from Instructors at Tertiary-level
Ozturk, Mustafa; Yıldırım, Ali (2018-09-07)
Citation Formats
D. Varoğlu, “ Relationship of job characteristics to satisfaction and motivation : a study on academicians.,” Middle East Technical University, 1986.