Otomatik Portakal filmi ve kitabının antisosyal kişilik bozukluğu açısından incelenmesi

2016-9-1
Sönmezsoy, Rufeyde
Anthony Burgess’ın 1962 yılında romanını yazdığı, Stanley Kubrick’in ise 1971 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Otomatik Portakal adlı filmde, Alex’in yaşamı konu edilmektedir. Bu çalışmada da davranışçı kuram çerçevesinde antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan Alex’in hayatı ele alınmıştır. Alex’in hayatı üç bölümden oluşmaktadır. Alex’in hayatının ilk bölümünde, onun, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip, empati yeteneğinden yoksun ve şiddet eğilimli bir kişi olduğu anlatılmaktadır. Bu bölümde özellikle insanlara güvenmeme konusu üzerinde durulmaktadır. Alex’in hayatının ikinci bölümünde, Alex, kaldığı cezaevinde “Suçluları Yeniden Topluma Kazandırma” projesi sebebiyle “Ludavico” adlı bir laboratuvar çalışmasına tabi tutulmuş ve kişiliği klasik koşullanma yöntemi ile düzeltilmek istenmiştir. Alex’e bunun karşılığında özgürlük vaat edilmiştir. Alex’in hayatının üçüncü bölümünde, Alex’in özgürlüğüne kavuşması sonucunda yaşadıkları tedavi edilmesi ve tekrar bir çete kurarak eski günlerine dönmesi anlatılmaktadır. Hikayenin sonunda ise Alex, artık çete olaylarında zevk almadığını, evlenmek istediğini anlaması üzerine büyüdüğünü fark etmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada, psikolojik anlamda antisosyal kişilik bozukluğu ele alınırken, bunu bireyin özgür iradesi olmadan, makine gibi otomatik bir şekilde iyi olan davranışı seçmeye zorlanması eleştirilmektedir

Suggestions

The reconstruction of authorial identity in contemporary author fictions: A.S Byatt’s Possession, David Lodge’s Author, Author and Maggie Gee’s Virginia Woolf in Manhattan
Koç, Nesrin; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2021-8)
This study analyses Possession (1990) by A.S Byatt, Author, Author (2004) by David Lodge and Virginia Woolf in Manhattan (2014) by Maggie Gee as examples of contemporary author fictions. By revisiting historical authors such as Victorian poets, Henry James and Virginia Woolf and juxtaposing these authors with contemporary author figures, these novels present a multi-layered discussion of authorship practices across centuries. The three novels analysed here all deal with the anxiety governing the work of the...
Epic gaze in Paradise Lost
Demirel, Fatih; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2021-2-01)
This study aims to investigate the workings of gaze in John Milton’s Paradise Lost with regard to Helen Lovatt’s book on epic gaze and the theoretical insights of three important writers on gaze: Sartre, Foucault and Lacan. The study focusses on four main characters of the epic: Satan, God, Adam and Eve. Lovatt’s epic gaze proves to be an appropriate starting point for this study, while the other named theorists’ ideas are employed more or less for different characters and for different scenes. Sartre’s not...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Kara Ayna Dizisi “Hemen Döneceğim” isimli bölümün kayıp ve inkar çerçevesinde ele alınması
Sarısoy, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-9-1)
Kara Ayna dizisinin “ He men Döneceğim” isimli bölümü eşini trafik kazasında kaybeden Martha’nın teknolojik bir uygulama ile sanal olarak eşi Ash ile görüşmesinin yas sürecine etkisini ele almaktadır. Dizinin amacı teknolojik ilerlemenin karanlık tarafı ile izleyiciyi yüzleştirmek olsa da yas sürecinde inkarın rolüne dair de bölümden önemli çıkarımlar yapılabilmektedir. Eşini kaybetmesinin ardından yas süreci normal seyrinde devam ederken Martha bir teknolojik uygulama yardımı ile önce sanal olarak Ash’i ta...
MOVING FROM TOPOGRAPHIC TO RELATIONAL SPACES IN BRIAN FRIEL’S DRAMA: SPATIAL RECONFIGURATIONS IN DANCING AT LUGHNASA, WONDERFUL TENNESSEE AND MOLLY SWEENEY
Öztürk Yagci, Dilek; Birlik, Nurten; English Literature (2021-7)
This study explores the spatial dynamics of Brian Friel’s drama, mainly in his three plays of the 1990s, Dancing at Lughnasa (1990), Wonderful Tennessee (1993), and Molly Sweeney (1994) against the backdrop of Doreen B. Massey’s relational understanding of space. Drawing on Massey’s reconceptualization of “space” , “place”, and “landscape”, it will be argued in this dissertation that Brian Friel’s plays challenge the conventional idea of rootedness and authentic identity attached to Ireland and Irishness. T...
Citation Formats
R. Sönmezsoy, “Otomatik Portakal filmi ve kitabının antisosyal kişilik bozukluğu açısından incelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 3, pp. 1–10, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49382.