Otomatik Portakal filmi ve kitabının antisosyal kişilik bozukluğu açısından incelenmesi

2016-9-1
Sönmezsoy, Rufeyde
Anthony Burgess’ın 1962 yılında romanını yazdığı, Stanley Kubrick’in ise 1971 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Otomatik Portakal adlı filmde, Alex’in yaşamı konu edilmektedir. Bu çalışmada da davranışçı kuram çerçevesinde antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan Alex’in hayatı ele alınmıştır. Alex’in hayatı üç bölümden oluşmaktadır. Alex’in hayatının ilk bölümünde, onun, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip, empati yeteneğinden yoksun ve şiddet eğilimli bir kişi olduğu anlatılmaktadır. Bu bölümde özellikle insanlara güvenmeme konusu üzerinde durulmaktadır. Alex’in hayatının ikinci bölümünde, Alex, kaldığı cezaevinde “Suçluları Yeniden Topluma Kazandırma” projesi sebebiyle “Ludavico” adlı bir laboratuvar çalışmasına tabi tutulmuş ve kişiliği klasik koşullanma yöntemi ile düzeltilmek istenmiştir. Alex’e bunun karşılığında özgürlük vaat edilmiştir. Alex’in hayatının üçüncü bölümünde, Alex’in özgürlüğüne kavuşması sonucunda yaşadıkları tedavi edilmesi ve tekrar bir çete kurarak eski günlerine dönmesi anlatılmaktadır. Hikayenin sonunda ise Alex, artık çete olaylarında zevk almadığını, evlenmek istediğini anlaması üzerine büyüdüğünü fark etmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada, psikolojik anlamda antisosyal kişilik bozukluğu ele alınırken, bunu bireyin özgür iradesi olmadan, makine gibi otomatik bir şekilde iyi olan davranışı seçmeye zorlanması eleştirilmektedir

Citation Formats
R. Sönmezsoy, “Otomatik Portakal filmi ve kitabının antisosyal kişilik bozukluğu açısından incelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 3, pp. 1–10, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49382.