Çok maksatlı ulusal insansız sualtı aracı projesi (ULİSAR)

Download
2009
Leblebicioğlu, Kemal M.
Ege, Emre
Ulusoy, İlkay
Yiğitler, Hüseyin
Koç, Sencer S.
Karadeniz, Seda
Akar, Gözde
Oğuztüzün, Mehmet Halit S.
Mıdıoğlu, Haldun
Parnas, Levent
Atalay, Mehmet Volkan
Saranlı, Afşar
Kılıç, Alper
Çetin, Yardımcı Yasemin
Aksel, Haluk
Halıcı, Uğur
İder, Kemal
Özgören, Mustafa Kemal
Cevheri, Necmettin
Cüneyitoğlu, Mine
Aytekin, Örsan

Suggestions

Çok amaçlı optimizasyon metoduyla helikopter transmisyon yağ soğutma fan çarkının tasarımı
Avşar, Gökhan; Ezertaş, Ahmet Alper; Başkan Perçin, Özge (2022-09-16)
Çok Aracılı Maliyet Tahmin ve Risk Paylaşım Sistemi
Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat; Karakas, K, (null; 2010-10-01)
Çok katmanlı yarı iletken kristallerin elektronik yapılarının incelenmesi
Erkoç, Şakir; Katırcıoğlu, Şenay(1997)
Etkin- Kütle- teorisi yaklaştırması kullanılarak kendisiyle- çelişmeyen- alan yöntemine göre yapılan hesaplarda (Si/Ge) ve (InSe/GaSe) çok- katmanlı yarı-iletken malzemelerin elektronik enerji seviyeleri ve dalga fonksiyonları hesaplanmıştır. Bu değerler kullanılarak bu malzemelerin değerlik bandı ile iletkenlik bandında yer alan enerji seviyeleri arasındaki optik geçiş ihtimallerinin matris elemanları ile iletkenlik bandındaki enerji seviyeleri arasındaki geçişlerin enerji aralığına göre değişimlerinin mat...
Synthesis and structural characterization of multifunctional Ti alloy: gum metal
Elçin, Orkun; Akdeniz, M. Vedat.; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2020)
Gum metal (Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-1.2O at%), a newly discovered titanium alloy, is considered as a suitable unique alloy for structural applications in aerospace, sports equipment, industrial, and especially in biomedical areas because of their outstanding properties such as high yield strength (up to 2000 MPa) with low elastic modulus (50 GPa), and biocompatibility. Furthermore, in the heavily deformed state, it still possesses an ultra-low elastic modulus, ultra-high-strength, large elasticity (up to 2.5%), El...
Çok katlı akifer sistemlerinde kapasitenin optimum genişletilmesi
Başağaoğlu, Hakan; Yazıcıgil, Hasan(1992)
Çok katlı akifer sistemlerinde optimum kapasite genişletme politikasını belirleyen üç model geliştirilmiştir. Bu sistemlerdeki üç boyutlu yeraltısuyu akım karakteristikleri, optimizasyon modellerinin kısıtlamalar seti içinde, düşüm-tepki matrisi yaklaşımı kullanılarak düşünülmüştür. Birinc...
Citation Formats
K. M. Leblebicioğlu et al., “Çok maksatlı ulusal insansız sualtı aracı projesi (ULİSAR),” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBeE5qZzQ.