İstatistiksel metotlar ile genom-ölçekli protein ağlarının oluşturulması ve analizi

Download
2010
Can, Tolga
Söyler, Alper
Pamuk, Bahar
Bokar, Awadh H. Ali
Yaveroğlu, Nebil Ömer
Baloğlu, Onur
Akkoyun, Emrah
Turanalp, Emin Mehmet
Güney, Doğacan Tacettin
Yaşar, Sevgi
Bu projede büyük ölçekli protein-protein etkileşim ağlarının işlemsel metotlar ile tahmin edilmesi ve elde edilen ağların yine işlemsel metotlar ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında biyologlara ilgilendikleri organizma hakkında sistem biyolojisi seviyesinde bulgular sağlayacak çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Özellikle yeni sekanslanmış organizmaları hedefleyen teknikler sayesinde son yıllarda artan sekanslama projelerinden elde edilen verilerin etkili bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Sadece protein sekansı kullanılarak protein etkileşimlerinin tahmin edilmesi, büyük ölçekli ağların görselleştirilmesi, ağların işlemsel yollarla otomatik olarak analiz edilerek birbiri ile çok etkileşen protein modüllerinin bulunması ve etkileşim ağlarında sık geçen fonksiyonel örüntülerin bulunması için metotlar geliştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen metotlar çeşitli yayın ve tezler aracılığıyla bilim dünyasına sunulmuştur. Proje sonucu A. Fumigatus organizması için elde edilen ağ modülleri de ayrıca http://bioserver.ceng.metu.edu.tr/AFumigatus/ adresinde sunulmaktadır.
Citation Formats
T. Can et al., “İstatistiksel metotlar ile genom-ölçekli protein ağlarının oluşturulması ve analizi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RVME9Uaz0.