Department of Computer Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (70)

Has File(s)
Yes (48)
No (22)

Author
Doğaç, Asuman (10)
Karagöz, Pınar (5)
Koyuncu, Murat (5)
Yazıcı, Adnan (5)
Saranlı, Uluç (4)

Subject
Bilgisayar Bilimleri (12)
Yazılım Mühendisliği (8)
Bilgi Sistemleri (6)
Donanım ve Mimari (6)
Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme (5)

Date Issued
1994 - 1999 (7)
2000 - 2009 (14)
2010 - 2018 (48)

Recent Submissions

Derin Sinir Ağı Tabanlı Nesne Algılama Yöntemlerine Bağlam Modeli Entegre Edilmesi
Akbaş, Emre(2018-12-31)
Nesne algılama (İng. object detection) problemini kısaca, girdi olarak verilen bir görüntüde yine girdi olarak verilen bir nesne sınıfına ait örnekler var ise bunların her birinin bir sınırlayıcı kutu (İng. bounding box) a...
Formel Metotlar Kullanılarak İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve İzlenecek Metrik Gereksinimlerinin Veri Bazlı Sentezi
Aydın Göl, Ebru; Aydin, Sertaç Kağan(2018-12-31)
Formel metotlar, donanım ve yazılım sistemlerinin doğruluğunu ispatlamak için geliştirilmiştir. Formel doğrulamada, sistemin sonlu durum modeli kullanılarak, sistemin zamansal mantık formülü olarak ifade edilen gereksiniml...
Spor Uygulamalarinda Yorumlanabilir Makine Öğrenmesi
Alemdar, Hande(2018-12-31)
Makine öğrenmesi ve insanlar birbirlerini tamamlayan becerilere sahipler. İnsanlar, bilgi ve deneyimlerinden soyutlama ve alanlar arasında bilginin aktarımı konusunda daha iyidir. Makine öğrenmesi, ham veri hesaplamada dah...
BULUT SİSTEMLERİNDE PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENİM VE BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE GÜVENLİK
Angın, Pelin; Tunçel, Emrah; Gülmez, Halim Görkem(2018-12-31)
Bulut sistemlerinde çoğaltmaya (replication) dayalı mevcut esneklik düzenleri, saldırganların sistemlere müdahale edebileceği yolları artırmıştır. Bulut içindeki bir sanal makineyi (SM), geleneksel bir güvenlik mekanizması...
Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Şimşek, Gökhan; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birli...
İnsansız Hava ve Kara Araçları ile Gezinme
Kalkan, Sinan; Saranlı, Afşar; Uğurlu, Halil Ibrahim(2018-12-31)
Hızla gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile insansız hava ve yer robotları, artık sivil ve askeri amaçlar için çok yaygın kullanılmaya başlamıştır. Birbirini hareket, görev süresi, taşıma kapasitesi, görüş alanı gibi pek çok ...
Uzaktan Algılamalı Görüntülerde Detaylı Nesne Tanıma için Çok Kaynaklı Derin Öğrenme
Cinbiş, Ramazan Gökberk; Demirel, Berkan(2018-12-31)
Uzaktan algılamada nesne tanıma probleminde geleneksel olarak birbirinden çok farklı karakteristiğe sahip nesne türlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi üzerine durulmuştur. Uzaktan algılamadan elde edilebilecek anlamsal z...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Yazıcı, Adnan; Kılıç, Yılmaz Turgay; Sert, Mustafa; Coşar, Ahmet; Koyuncu, Murat(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tük...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Yazıcı, Adnan; Yılmaz, Turgay; Sert, Mustafa; Coşar, Ahmet; Koyuncu, Murat(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tük...
Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması ge...
Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim
Oğuztüzün, Seyfullah Halit Mehmet(2018)
Bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH), bir degiskenlik modelinin güdümünde, dinamik olarakyeniden-yapılandırılabilir bir sistemdir. Bir DYÜH, yasam döngüsü boyunca degisengereksinimlere karsılık verebilmek için evrilmek du...
Kısmi Gözlemlenebilir Ardışık Karar Vermede Alt Hedef Tespiti
Polat, Faruk(2018)
Kısmi gözlemlenebilirlik durumunda ardısık karar verme, algısal aynılıgın ve büyükboyutlulugun getirdigi sorunlar nedeniyle zor bir problem olarak bilinmektedir. Ögrenmealgoritmaları, ardısık karar verme problemine adaptif...
Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi
Karagöz, Pınar; Şimşek, Atakan(2017-12-31)
Sosyal ağ kullanımı sırasında, bir kullanıcıya ilgisini çekebilecek ürünlerin reklamlarını göstermek, rastgele reklam göstermekten çok daha tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu sayede reklamın tıklanma ve ürünün alınma ihtima...
Protein İşlevlerinin Altdizi Analizi ile Büyük Ölçekte Öngörme Yöntemleri
Atalay, Mehmet Volkan; Dalkıran, Alperen; Rifaioğlu, Ahmet Süreyya; Atalay, Rengül(2017-12-31)
Proteinlerin işlevlerinin otomatik olarak etiketlenmesi (automatic protein function annotation), işlemsel biyolojinin (computational biology) önemli ve zor problemlerinden birisidir. Araştırma grubumuzun daha önceki çalışm...
Escher Tarzı Bezemelerde, Hesaplamalı Simetriye Özgün Bir Bakışla, Otomatik Stil/İçerik Ayrışımı ve İlgili Matematiksel Görüntü Analizi Problemlerinin Adreslenmesi
Tarı, Zehra Sibel; Akyüz, Ahmet Oğuz; Kabakçıoğlu, Özkar Mine; Adanova, Venera; Gençtav, Murat(2017)
Bezemelerin matematiksel dili grup-kuramına dayanır; temel motif(ler)in öteleme, yansıma,kayma yansıması ve rotasyon olmak üzere dört temel işlem aracılığıyla bir düzlemi tekrarlarile nasıl kaplayabileceğini tanımlar. Bir ...
Adaptif Kontrol Yöntemiyle Bacaklı Robotlarda Yüksek Performanslı Koşma Davranışı Geliştirilmesi
Morgül, Ömer; Saranlı, Uluç(2017)
Model tabanlı ve dinamik kararlılıga ihtiyaç duyan bacaklı yürüme ve kosma davranıslarınınfiziksel robotlarda gerçeklenmesi statik kararlılık özelligine sahip davranıslara göre oldukçazordur. Bu zorlugun temel nedenlerinde...
Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi
Sahillioğlu, Yusuf(2016-12-31)
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical p...
Towards Better Robot Manipulation: Improvement through Interaction
Şahin, Erol(2016-08-11)
This project aims to investigate how learning can be used to improve and expand the manipulation abilities of a robot-out-of-a-box. Robots, like all other gadgets, will come out of their box with a certain amount of built-...
Farklı nitelikteki biyolojik ağların entegrasyonu ve yerel topolojik özellik vektörleri tabanlı karşılaştırılması
Aydın Son, Yeşim; Akarsu, Andaç; Can, Tolga(2016)
In this project, we developed a framework for the analysis of integrated genome-scale networks using using directed graphlet signatures. In addition, we developed a novel graph layout algorithm specific for visualizing ali...
Aktif sönümleme denetimi ile bacaklı robotlarda model tabanlı enerji ve koşma kontrolü
Özen, Merve; Orhon, Eftun Hasan; Saranlı, Uluç; Seçer, Görkem(2016)
Mobil robotların arazi şartlarında ihtiyaç duyulan hareketlilik ve performansı gösterebilmeleri için, bacaklı tasarımların yüksek potansiyele sahip oldukları bilinmektedir. Buna rağmen, gerek bacaklı hareketin matema...
Citation Formats