Department of Computer Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (92)

Has File(s)
Yes (48)
No (44)

Author
Doğaç, Asuman (11)
Karagöz, Pınar (8)
Kalkan, Sinan (6)
Atalay, Mehmet Volkan (5)
Koyuncu, Murat (5)

Subject
Bilgisayar Bilimleri (12)
Yazılım Mühendisliği (8)
||| (8)
Bilgi Sistemleri (6)
Donanım ve Mimari (6)

Date Issued
1990 - 1999 (10)
2000 - 2009 (17)
2010 - 2019 (56)
2020 - 2021 (6)

Item Type
Project (55)

Recent Submissions

Derin Sinir Ağları Ile Videolarda Nesne Algılama
Akbaş, Emre; Kalkan, Sinan(2021-04-01)
Nesne tespiti, verilen bir görüntüde yer alan nesnelerin ve görüntüdeki konumlarının belirlenmesi problemidir. Modern nesne tespiti yöntemleri, problemi, ?arama? ve ?tanıma? olarak adlandırabileceğimiz iki aşamada çözerl...
ÇIRAK: Montaj işçileri için uyumlu robot manipülatör desteği
Şahin, Erol; Kalkan, Sinan(2020-11-01)
Proje fabrikalardaki montaj hatlarında çalışan işçilerin işlerini daha hızlı yapabilmeleri için onlara ?çırak? olarak yardım edecek bir işbirlikçi robotik manipülatör - Kobot sistemi geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsam...
Çizge Veritabanı İçin Haber Odaklı Metin ve Sosyal Ağ Verilerinden Bilgi Çıkarımı Amaçlı Çizge Madenciliği Kütüphanesi
Karagöz, Pınar; Yılmaz, Burcu; Mutlu, Alev(2020-10-15)
Günümüzde veri miktarının artmasının yanı sıra daha kompleks yapıda verilerin üretilmesi bu tip veriler üzerindeki araştırmaların artmasına neden olmaktadır. Çizge (graph) veri yapısı farklı tipteki daha küçük veriler ar...
Formel Yaklaşımlar ile İzleme ve Sürüm Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi
Aydın Göl, Ebru(2020-07-01)
Bu projede sistem izleme ve sürüm değerlendirmede kullanılan ölçütlerin formel dillerde ifade edilmesi ve bu ölçütlerin değerlendirme ve izleme sistemlerinin başarılarını en iyileştirecek şekilde otomatik olarak üretilme...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı ...
BigDiv: Arama Sonuçlarında Cevap Çeşitlendirme için Verimli ve Ölçeklenebilir Yöntemler
Altıngövde, İsmail Sengör(2020-06-01)
Modern kelime-tabanlı arama sistemleri, cevap listesinde sorguyla en ilgili ve aynı zamanda sorgunun farklı anlam/yorumlarını en geniş şekilde kapsayabilen (yani, çeşitlendirilmiş) cevapları en üst sıralarda getirmeyi he...
Spor Uygulamalarinda Yorumlanabilir Makine Öğrenmesi
Alemdar, Hande(2018-12-31)
Makine öğrenmesi ve insanlar birbirlerini tamamlayan becerilere sahipler. İnsanlar, bilgi ve deneyimlerinden soyutlama ve alanlar arasında bilginin aktarımı konusunda daha iyidir. Makine öğrenmesi, ham veri hesaplamada dah...
Derin Sinir Ağı Tabanlı Nesne Algılama Yöntemlerine Bağlam Modeli Entegre Edilmesi
Akbaş, Emre(2018-12-31)
Nesne algılama (İng. object detection) problemini kısaca, girdi olarak verilen bir görüntüde yine girdi olarak verilen bir nesne sınıfına ait örnekler var ise bunların her birinin bir sınırlayıcı kutu (İng. bounding box) a...
BULUT SİSTEMLERİNDE PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENİM VE BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE GÜVENLİK
Angın, Pelin; Gülmez, Halim Görkem(2018-12-31)
Bulut sistemlerinde çoğaltmaya (replication) dayalı mevcut esneklik düzenleri, saldırganların sistemlere müdahale edebileceği yolları artırmıştır. Bulut içindeki bir sanal makineyi (SM), geleneksel bir güvenlik mekanizması...
Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birli...
Uzaktan Algılamalı Görüntülerde Detaylı Nesne Tanıma için Çok Kaynaklı Derin Öğrenme
Cinbiş, Ramazan Gökberk(2018-12-31)
Uzaktan algılamada nesne tanıma probleminde geleneksel olarak birbirinden çok farklı karakteristiğe sahip nesne türlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi üzerine durulmuştur. Uzaktan algılamadan elde edilebilecek anlamsal z...
İnsansız Hava ve Kara Araçları ile Gezinme
Kalkan, Sinan; Saranlı, Afşar(2018-12-31)
Hızla gelişen ve ucuzlayan teknoloji ile insansız hava ve yer robotları, artık sivil ve askeri amaçlar için çok yaygın kullanılmaya başlamıştır. Birbirini hareket, görev süresi, taşıma kapasitesi, görüş alanı gibi pek çok ...
Formel Metotlar Kullanılarak İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve İzlenecek Metrik Gereksinimlerinin Veri Bazlı Sentezi
Aydın Göl, Ebru(2018-12-31)
Formel metotlar, donanım ve yazılım sistemlerinin doğruluğunu ispatlamak için geliştirilmiştir. Formel doğrulamada, sistemin sonlu durum modeli kullanılarak, sistemin zamansal mantık formülü olarak ifade edilen gereksiniml...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Yılmaz, Turgay; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Koyuncu, Murat; Coşar, Ahmet(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tük...
Kablosuz Çoklu Ortam Duyarga Ağlarında Gözetleme Uygulamaları için Füzyon-Tabanlı Çatı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Kılıç, Yılmaz Turgay; Yazıcı, Adnan; Sert, Mustafa; Koyuncu, Murat; Coşar, Ahmet(2018)
Bu proje kapsamında, kablosuz çoklu ortam duyarga ağları için özellikle aşağıda verilen ikikonuda çözüm üreten bir yaklaşım ve çatı (framework) geliştirilmesi amaçlanmıştır:- Halen kullanılan ağlara göre daha az enerji tük...
Dinamik Ürün Hatlarında Otonom Evrim
Oğuztüzün, Seyfullah Halit Mehmet(2018)
Bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH), bir degiskenlik modelinin güdümünde, dinamik olarakyeniden-yapılandırılabilir bir sistemdir. Bir DYÜH, yasam döngüsü boyunca degisengereksinimlere karsılık verebilmek için evrilmek du...
Kısmi Gözlemlenebilir Ardışık Karar Vermede Alt Hedef Tespiti
Polat, Faruk(2018)
Kısmi gözlemlenebilirlik durumunda ardısık karar verme, algısal aynılıgın ve büyükboyutlulugun getirdigi sorunlar nedeniyle zor bir problem olarak bilinmektedir. Ögrenmealgoritmaları, ardısık karar verme problemine adaptif...
Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması ge...
Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi
Karagöz, Pınar(2017-12-31)
Sosyal ağ kullanımı sırasında, bir kullanıcıya ilgisini çekebilecek ürünlerin reklamlarını göstermek, rastgele reklam göstermekten çok daha tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu sayede reklamın tıklanma ve ürünün alınma ihtima...
Protein İşlevlerinin Altdizi Analizi ile Büyük Ölçekte Öngörme Yöntemleri
Atalay, Mehmet Volkan; Dalkıran, Alperen; Rifaioğlu, Ahmet Süreyya; Atalay, Rengül(2017-12-31)
Proteinlerin işlevlerinin otomatik olarak etiketlenmesi (automatic protein function annotation), işlemsel biyolojinin (computational biology) önemli ve zor problemlerinden birisidir. Araştırma grubumuzun daha önceki çalışm...
Citation Formats