Tekstil sektöründe Avrupa Birliği IPPC direktifi ile uyum çalışmaları: BAT uygulamaları

Download
2008
Yenigün, Abdullah
Yetiş, Ülkü
Kitis, Mehmet
Kerestecioğlu, Merih
Dilek, B. Filiz
İlhan, Rıfat Ahmet
Gördük, Yavuz
Şahin, Ersin Murat
Sanalan, Teoman
Yılmaz, Levent
Demirer, Göksel
Aslan, Veysel
Tok, Ece
Bu çalışma, Türkiye'de bir tekstil işletmesi için IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Direktifi kapsamında "Mevcut En İyi Teknikler"in ilk uygulaması ve değerlendirmesidir. IPPC Direktifi'nin hayata geçirilmesinde rehber olacak bir "en iyi uygulama örneği" tekstil sektörü için geliştirilmiş ve bu kapsamda işletme için "Mevcut En İyi Teknik" ihtiyaçları belirlenmiştir. Sürdürülebilir hammadde ve atık yönetimi için, ilk olarak, üretim süreçlerinin BREF ("Mevcut En İyi Teknikler" Referans) Dokümanı ile detaylı karşılaştırılması yapılmıştır. Su yoğun bir sektör olması sebebiyle, proseslerde geri kullanımı mümkün olabilecek atıksular belirlenip atıksu karakterizasyon çalışmaları yürütülmüştür. Proses atıksularında ve tesisten çıkan toplam atıksuda geri kazanım olanaklarının araştırılması için atıksu yönetim stratejisi oluşturulmuştur. Bu stratejiyle uyumlu olarak, üretim süreçlerinin BREF Tekstil Dokümanı ile detaylı karşılaştırılması yapılmış, gerek atıksuların geri kullanım amaçlı arıtılabilirliği gerekse su kullanımının ve atıksu üretiminin azaltımı üzerine çalışılmıştır. Uygulanabilir BAT önerileri fabrika yetkilileri ile birlikte çalışarak belirlenmiştir. Atıksu yönetimi çalışmalarının yanı sıra, enerji tüketiminin azaltılması, kimyasal değişikliği ve çevresel risk analizi çalışmaları da yürütülmüştür.

Suggestions

Assessing the potential benefits from the application of best available techniques in the textile industry
Gülveren, Merve; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2021-7)
The Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Directive, which was recasted as the Industrial Emission Directive (IED) in 2010, is the main EU’s legal instrument regulating pollutant emissions from industrial establishments. As a candidate country to join the EU, Turkey is expected to harmonize domestic legislation with the IED and implement it. In 2018, the Ministry of Environment and Urbanization (MoEU) published a draft regulation entitled “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)” for...
Assessment of the best available wastewater management techniques for a textile mill: cost and benefit analysis
Doğan, Buğçe; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2008)
The Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Directive from the European Union strives to achieve a high level of environmental protection by preventing or reducing the pollution emanating from industrial installations directly at the source. The Directive implies that the emission limit values should be set in accordance with each industry’s Best Available Techniques (BAT). In the present study, water recovery and wastewater treatability alternatives developed beforehand were evaluated towards th...
Analysis of the best available techniques for wastewaters from a denim manufacturing textile mill
YÜKSELER, hande; UZAL, NİĞMET; ŞAHİNKAYA, ERKAN; KİTİŞ, MEHMET; Dilek, Filiz Bengü; Yetiş, Ülkü (2017-12-01)
The present study was undertaken as the first plant scale application and evaluation of Best Available Techniques (BAT) within the context of the Integrated Pollution Prevention and Control/Industrial Emissions Directive to a textile mill in Turkey. A "best practice example" was developed for the textile sector; and within this context, BAT requirements for one of the World's leading denim manufacturing textile mills were determined. In order to achieve a sustainable wastewater management; firstly, a detail...
Improvements in energy and water consumption performances of a textile mill after bat applications
Kocabaş, Ayşe Merve; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2008)
European Union’s Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Directive forms a comprehensive framework for industries mentioned in the Annex 1 of the Directive concentrating on the reduction of the environmental impacts of the industrial activities which can be implemented by the BREF Documents that provide guidelines for each sector. Among those industries, textile is a water and energy intensive one. In the present study, gains in terms of energy and water consumptions were assessed in a denim prod...
Evaluating environmental impacts of a solvent recovery unit in a chemical factory by using life cycle assessment
Hakyemez, Gizem; Dilek, Filiz Bengü; Department of Environmental Engineering (2016)
In this study, Life Cycle Assessment (LCA) Technique was used to analyze the possible environmental impacts of the Solvent Recovery Unit (SRU) of a chemical factory. Firstly, the impact assessment of the SRU where a solvent of dimethylacetamide (DMAc) is currently being recovered by distillation, was performed using LCA with the help of SimaPro software, Eco-Indicator 99 method. Functional unit of the analysis was set as 1 kg of waste solvent recovered. Secondly, the case in which a solvent of dimethyl sulf...
Citation Formats
A. Yenigün et al., “Tekstil sektöründe Avrupa Birliği IPPC direktifi ile uyum çalışmaları: BAT uygulamaları,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpReE5EUT0.