Hide/Show Apps

İndol , kinazolin ve benzodiazepin sistemleri için yeni sentetik yöntemlerin geliştirilmesi

Download
2010
Balcı, Metin
Koza, Gani
Karahan, Emrah
Keskin, Selbi
Kılıklı, Alper
Korkmaz, Nalan
Müjde, Berk
Özer, Melek Sermin
Südemen, Burak
İndol, altılı bir halka ile pirol halkasından oluşan bisiklik yapıya sahip heterosiklik ve aromatik bileşiktir. İndol türevleri çok geniş bir yelpezade çeşitli biyolojik aktivite gösterirler. Kinazolin halkası, benzen halkası ve pirimidin halkasının kenetlenmesi sonucu oluşmuş bir bileşiktir. Tıbbi açıdan, çeşitli alanlarda, örneğin; sıtma ve kanser hastalıklarının tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Benzodiazepinler, benzen ve iki azot atomu içeren yedili bir halkanın kenetlenmesi sonucunda oluşmuş bir bileşiktir. Piyasada 15’in üzerinde benzodiazepin türevi çeşitli psikolojik ve organik rahatsızlıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler için literatürde sayısız ve çok çeşitli sentez yöntemleri mevcuttur. Bu proje kapsamında, bu bileşiklerin sentezi için, benzen ve furan halkasına bağlı diasitlerden hareket ederek ilgili diizosiyanatlar sentezlendi. Asit grupları aromatik halkaya bir veya iki metilen grubu aracılığı ile de bağlanmış olabilirler. İzosiyanat gruplarından ikisi veya biri kontrollü bir şekilde üretan veya üreye çevrildi.Üre ve/veya üretan fonksiyonel grubun diğer izosiyanat grubuna intramoleküler katılması sağlanarak yapıları aşağıda verilen aromatik halkaya kenetlenmiş yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi gerçekleştirildi. Diasitlerin yanı sıra, heterosiklik halkanın oluşturulması için yarıesterler devreye sokuldu. Serbest asit fonksiyonel grubu, önce üretan ve/veya üreye çevrildi. Bazik şartlarda halka kapanma reaksiyonu heterosiklik halkayı oluşturdu. Diaçil azid sentezini gerçekleştiremediğimiz homoftalik asitte ise benzokromenon tipi kondenzasyon ürünlerinin oluştuğu belirlendi. Böylece bu sistemlerin sentezi için de yeni bir yöntem geliştirilmiş oldu.