Hide/Show Apps

Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi

Download
2012
Turan, Raşit
Aksoy, Burcu
Dericioğlu, F. Arcan
Ünalan, Emre H.
Akgün, Can Mehmet
Afal, Ayşegül
Ateş, Selen Elif
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büyüme parametrelerinin nanotel morfolojisine, boyutlarına ve dizilimlerine olan etkisi kontrollü bir şekilde belirlenmiştir. Bunun yanısıra, nanotel aşılanması için değişik geçiş metalleri kullanılmış ve üretilen nanotellerin fiziksel özelliklerindeki değişim deneysel olarak ve analitik malzeme karakterizasyon teknikleri ile belirlenmiştir. Projenin ikinci aşamasında ise üretilen ZnO nanoteller ve değişik polimerler kullanılarak farklı bağlantı yüzeyleri (heterojunction) kompozit şeklinde oluşturulmuş ve test edilmiştir. Üretilen kompozit yapılarında kullanılan polimerlerin LED emisyon dalga boyu aralığına, şiddeti ve emisyon voltaj eşiğine olan etkisi incelenmiştir. LED üretiminin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, gümüş nanotel ve karbon nanotüp ince filmler kullanılarak oluşturulan şeffaf elektrotlar üzerinde belirlenen parametrelerle çözelti esaslı üretilen ZnO nanotellerin şeffaf UV fotoalgılayıcı olarak kullanılması üzerine de detaylı bir çalışma yapılmıştır.