Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi

Download
2012
Aksoy, Burcu
Turan, Raşit
Dericioğlu, F. Arcan
Ünalan, Emre H.
Akgün, Can Mehmet
Afal, Ayşegül
Ateş, Selen Elif
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büyüme parametrelerinin nanotel morfolojisine, boyutlarına ve dizilimlerine olan etkisi kontrollü bir şekilde belirlenmiştir. Bunun yanısıra, nanotel aşılanması için değişik geçiş metalleri kullanılmış ve üretilen nanotellerin fiziksel özelliklerindeki değişim deneysel olarak ve analitik malzeme karakterizasyon teknikleri ile belirlenmiştir. Projenin ikinci aşamasında ise üretilen ZnO nanoteller ve değişik polimerler kullanılarak farklı bağlantı yüzeyleri (heterojunction) kompozit şeklinde oluşturulmuş ve test edilmiştir. Üretilen kompozit yapılarında kullanılan polimerlerin LED emisyon dalga boyu aralığına, şiddeti ve emisyon voltaj eşiğine olan etkisi incelenmiştir. LED üretiminin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, gümüş nanotel ve karbon nanotüp ince filmler kullanılarak oluşturulan şeffaf elektrotlar üzerinde belirlenen parametrelerle çözelti esaslı üretilen ZnO nanotellerin şeffaf UV fotoalgılayıcı olarak kullanılması üzerine de detaylı bir çalışma yapılmıştır.

Suggestions

Optimizing the service policy of a mobile service provider through competitive online solutions to the 0/1 knapsack problem with dynamic capacity /
Erkılıç, Tuğçe; Uysal Bıyıkoğlu, Elif; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
Demand for sustainable and environmentally friendly communication systems with energy efficient transmission schemes has increased eminently in the last decades. Resource allocation problems for energy harvesting networks have been studied and many offline solutions have been proposed. An online problem is examined throughout this thesis. Recent industry efforts to provide Internet service to areas deprived of telecommunications infrastructure have been the main inspiration for the studies conducted here. A...
Design and realization of a new concentrating photovoltaic solar energy module based on lossless horizontally staggered light guide
Selimoğlu, Özgür; Turan, Raşit; Department of Physics (2013)
Concentrating Photovoltaic systems are good candidates for low cost and clean electricity generation from solar energy. CPV means replacing much of the expensive semiconductor photovoltaic cells with the cheaper optics. Although the idea is simple, CPV systems have several problems inherent to their system design, such as module thickness, expensive PV cells and overheating. Light guide systems are good alternatives to classical CPV systems that can clear off most of the problems of those systems. In this t...
Electrochromic and photovoltaic applications of benzotriazole bearing donor acceptor type conjugated polymers
Baran, Derya; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2010)
Organic semi-conductors are of great interest since these compounds can be utilized as active layers in many device applications such as ECDs, LEDs and solar cells. Incorporating the benzotriazole units into the polymer backbone enhances the optical properties of donor units. Hexyl thiophene and pyrrole are commonly used as electron donor materials. Benzotriazole can be coupled to hexyl thiophene or pyrrole to yield materials which can be polymerized to give donor acceptor type polymers. These materials are...
Polymer light emitting diodes and organic solar cells towards ito free devices and high efficiency devices using electrochemically synthesized polymers /
Hızalan Özsoy, Gönül; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2017)
In this study, polymer based solar cells and polymer based light emitting diodes were constructed. In the third and fourth chapters of this study, effect of terminal units and effect of molecular weight on electroluminescence and photovoltaic properties were investigated. Triphenyl end capped polymer P1 based PLED shows luminance value of 10411cd/m2 at 8.5V whereas benzene end capped polymer P2 based PLED has the peak luminance value of 14583cd/m2 at 8V. P2 based photovoltaic devices exhibited superior perf...
Yüksek Verimliliğe Sahip Çok İnce CdTe Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi
Ünalan, Emrah H.; Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2016)
Son zamanlarda, Kadmiyum Tellür (CdTe) tabanlı fotovoltaik güneş hücrelerinin performansında ciddi iyileşmeler görülmüştür. Kadmiyum Tellürün kullanımının ve üretiminin artmasıyla birlikte zaten sınırlı olan tellür kaynaklarının bu teknoloji için ciddi bir sıkıntı oluşturma ihtimali vardır. Bu yüzden, tellürün kullanımını azaltmak için yüksek soğurmaya sahip çok ince CdTe yapıları kullanılabilir. CdTe güneş hücrelerinin verimliliğini azaltmadan bu amaca ulaşılması durumunda üretim maliyetlerinin de azaltılm...
Citation Formats
B. Aksoy et al., “Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJeU5EZzQ.