Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması
Çınar, Simge(2018-12-31)
Son yıllarda hızla gelişen 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı imalat yöntemleri, başka tekniklerle mümkün olmayacak seviyede incelik ve detaylarda şekiller üretebilmesi gibi birçok teknik avantajın yanı sıra hızlıc...
Nanoyapılı Ti6Al7Nb üretimi
Ercan, Batur; Izmir, Merve(2017-12-31)
Ti6Al7Nb alaşım yüzeyleri modifiye ederek farklı yüzey morfolojilerine sahip nanoyapılı oksit tabakalar elde edilecek ve üretim parametrelerini değiştirerek elde edilen yapıların morfoloji ve büyüklüklerini kontrol edilece...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Güler, Baran; Ercan, Batur; Demir, Eyüp Can(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. ...
Ti esaslı Implantların Termal Plazma ile Hidroksiapatit Kaplanması
Öztürk, Tayfur; Yıldırım, Hatice Gözde(2016-12-31)
Bu çalışma, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde mevcut R.F. plazma kullanılmak sureti ile Ti esaslı altlıkların HA ile kaplanmasını konu almaktadır. Çalışma HA parçacıkların plazma nedeni ile maruz kalınacak ...
Demir Oksit Nanoparçacıkların Üretimi ve Hipertermi amaçlı Kullanımı
Öztürk, Tayfur; Akpınar, Bengisu; Onur, Ezgi; Güven, Göksun(2015-12-31)
Hipertermi vücuttaki kanserli dokuların sıcaklığını yükseltmek sureti ile yok edilmesini esas alan bir tedavi şeklidir. Nanoparçacıkların kullanılmaya başlanması ile hipertermi çok daha etkili bir tedavi yöntemi haline gel...
Plazmonik Yapılar ile Mavi LED'lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması
İmer, Muhsine Bilge; Açan, Muhammed Buğra(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, uzun dalgaboyu kızılötesi (LWIR) Kuvantum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörlerin (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector), kuvan...
Perovskit Tipi Yapıya Sahip LaNiO3, La0.5Ca0.5MnO3, La0.9Ca0.1MnO3 ve YBa2Cu3O7 Kompleks Oksitlerinde Kimyasal Genleşme
Kuru, Yener(2013-12-31)
Literatürde Pr katkılanmış CeO2 üzerine yapılan çalışmalarda bu malzemenin indirgeyici ortamlarda oksijen kaybettiği ve buna karşılık yapısında hatırı sayılır bir genleşmenin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu gibi hacimsel deği...
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - De...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Onur Şahin, Ezgi; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak ür...
ALTTAŞ OLARAK KULLANILACAK Cd1-xZnxTe (CZT) TEK KRİSTALLERİNİN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU
Kalay, Yunus Eren; Turan, Raşit; Parlak, Mehmet; Başkan, Mertcan(2013-12-27)
Tek kristal CZT, içerdiği Zn miktarına bağlı olarak sivil ve askeri birçok elektronik uygulama için oldukça stratejik bir mühendislik malzemesidir. Cd1-xZnxTe içerisindekix değerinin 0.05 ile 0.2 arasında olmak üzere ayarl...