Department of Metallurgical and Materials Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (164)

Has File(s)
No (103)
Yes (61)

Author
Öztürk, Abdullah (15)
Öztürk, Tayfur (15)
Dericioğlu, Arcan Fehmi (14)
Durucan, Caner (13)
Kaynak, Cevdet (13)

Subject
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (20)
Metalürji Mühendisliği (19)
Malzeme Bilimleri (13)
Mekanik Özellikler (12)
Kompozitler (11)

Date Issued
1967 - 1979 (6)
1980 - 1999 (12)
2000 - 2019 (146)

Recent Submissions

Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde ...
Elektro Çözündürme-Biriktirme İle Elmas Testere Hurda Soketlerinden Elmas Geri Kazanımı Ve Toz Metal Üretimi
Kul, Mehmet; Bektaş, Ali Hacı; Şimşir, Mehmet; Karakaya, İshak; Kumruoğlu, Cenk Levent(2019)
Elmas testere, soket adı verilen kesici uçların dairesel bir çelik gövdeye kaynatılması ile eldeedilir. Soketler bir takım metal tozlarının ve sanayi elmaslarının karısımı olup, yüksek ısı vebasınca tabi tutularak (sinterl...
Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması
Çınar, Simge(2018-12-31)
Son yıllarda hızla gelişen 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı imalat yöntemleri, başka tekniklerle mümkün olmayacak seviyede incelik ve detaylarda şekiller üretebilmesi gibi birçok teknik avantajın yanı sıra hızlıc...
UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU
Kaynak, Cevdet; Can, Ulaş(2018-12-31)
Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA) biyopolimerinin mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA, titanya (TiO2) parçacıkları ve organik UV soğurucuyla güçlendirilmesi...
Investigating the Effects of Conventional and Non-Conventional Welding Techniques on Microstructure and Residual Stress in Creep-Resistant Steels
Gür, Cemil Hakan; Tirkeş, Süha; Aslam, Muhammad Junaid(2018-12-31)
The use of creep-resistant steels for the fabrication of components in boiler tubes and fittings in power plants due to their high temperature strength properties has increased in recent years. However, experience with the...
Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi
Çınar, Simge(2018-12-31)
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretil...
Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi; Esen, Ziya; Doğu, Merve Nur(2018-12-31)
Katmanlı imalat yöntemi 1990’ların başlarında metal alaşımların hızlı prototiplenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli mühendislik alanlarının üretim kabiliyetini arttırması beklenen bu imalat yöntemi, konvansiyonel m...
Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Park, Jongee; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonr...
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitö...
Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü
Karakaya, İshak; Altunbaşak, Tansu(2018-12-31)
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas ...
Nanoyapılı Zirkon Üretimi
Ercan, Batur; Uslu, Ece(2018-12-31)
Zirkon metalinin ortopedi alanında kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Önerilen projede zirkon metalinin yüzeyi elektrokimyasal olarak modifiye edilecek ve nanoyapılar üretilecektir. Üretilen nanoyapılı zirkon simule edi...
Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Mehrabov, Amdulla; Arslan, Ece(2018-12-31)
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı ol...
Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat; Çakmak, Hafize(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye ...
Mikrobolometre Tipi Sogutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinlerine Uygun Silisyum Disk Seviyesinde Vakum Paketleme Yöntemlerinin Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Kalay, Yunus Eren(2018)
Özellikle savunma sanayinde yogun ihtiyaç duyulan sogutmasız kızılötesi dedektörlerin yurtiçinde, ulusal imkânlarla özgün olarak tasarlanması, özgün üretim süreçlerinin gelistirilmesi veüretilmesi büyük önem arz etmektedir...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Öztürk, Abdullah; Park, Jongee; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kar...
Acı ve kirlenmiş suların arıtımına yönelik yüksek performanslı nano-mikrofiltrasyon araçlarının geliştirilmesi
Vakıfahmetoğlu, Çekdar(2018)
Proje kapsamında ilk olarak büyük kanallı yani makro gözenekli seramiklerin (bilye veya tekparça (monolitik)) üretimi amaçlanmıstır. Ardından üretilen bu makro gözenekli sistemler;(i) zeolitlerle kaplanarak,(ii) hidroflori...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Onur Şahin, Ezgi; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak ür...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Güler, Baran; Ercan, Batur; Demir, Eyüp Can(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. ...
Nanoyapılı Ti6Al7Nb üretimi
Ercan, Batur; Izmir, Merve(2017-12-31)
Ti6Al7Nb alaşım yüzeyleri modifiye ederek farklı yüzey morfolojilerine sahip nanoyapılı oksit tabakalar elde edilecek ve üretim parametrelerini değiştirerek elde edilen yapıların morfoloji ve büyüklüklerini kontrol edilece...
B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi
Öztürk, Tayfur; Altinok, Sertaç(2017-12-31)
Bor karbür sahip olduğu yüksek sertlik, düşük yoğunluk gibi üstün özelliklerinden dolayı, zırh malzemesi ve benzeri uygulamalar için dikkat çeken bir malzemedir. Bor karbürün bu avantajları aynı zamanda üretiminde de ...
Citation Formats