Department of Metallurgical and Materials Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (186)

Has File(s)
No (126)
Yes (60)

Author
Öztürk, Tayfur (18)
Öztürk, Abdullah (16)
Dericioğlu, Arcan Fehmi (15)
Durucan, Caner (13)
Kaynak, Cevdet (13)

Subject
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (20)
Metalürji Mühendisliği (19)
Malzeme Bilimleri (13)
Mekanik Özellikler (12)
Kompozitler (11)

Date Issued
1967 - 1979 (9)
1980 - 1999 (21)
2000 - 2020 (156)

Item Type
Project (125)

Recent Submissions

Elektrokimyasal Kararlılığı Artırılmış Metal Nanotellerle Esnek Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Günbaş, Emrullah Görkem(2020-05-01)
Giyilebilir cihazlar için esnek ve şeffaf enerji depolama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Metal nanotel ağları şeffaf ve esnek elektronik cihazların üretiminde en önemli adaylardan biridir. Ancak, metal nanotellerin ...
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasa...
Düşük Yoğunluklu Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımlarının (YEA) Geliştirilmesi
Kalay, Yunus Eren; Kalkanlı, Ali(2020-01-01)
Bu projede düsük yogunluklu elementlerin yüksek entropi alasımı (YEA) olusturma yetenegi ayrıntılı olarak incelenmistir. Bu baglamda, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn gibi hafif veya nispeten hafif elementler, çelik malzemel...
Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde ...
Elektro Çözündürme-Biriktirme İle Elmas Testere Hurda Soketlerinden Elmas Geri Kazanımı Ve Toz Metal Üretimi
Kul, Mehmet; Bektaş, Ali Hacı; Şimşir, Mehmet; Karakaya, İshak; Kumruoğlu, Cenk Levent(2019)
Elmas testere, soket adı verilen kesici uçların dairesel bir çelik gövdeye kaynatılması ile eldeedilir. Soketler bir takım metal tozlarının ve sanayi elmaslarının karısımı olup, yüksek ısı vebasınca tabi tutularak (sinterl...
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitö...
Nanoyapılı Zirkon Üretimi
Ercan, Batur(2018-12-31)
Zirkon metalinin ortopedi alanında kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Önerilen projede zirkon metalinin yüzeyi elektrokimyasal olarak modifiye edilecek ve nanoyapılar üretilecektir. Üretilen nanoyapılı zirkon simule edi...
Investigating the Effects of Conventional and Non-Conventional Welding Techniques on Microstructure and Residual Stress in Creep-Resistant Steels
Gür, Cemil Hakan; Tirkeş, Süha(2018-12-31)
The use of creep-resistant steels for the fabrication of components in boiler tubes and fittings in power plants due to their high temperature strength properties has increased in recent years. However, experience with the...
UV SOĞURUCU İÇEREN VE İÇERMEYEN PLA/TiO2 MİKRO VE NANOKOMPOZİTLERİN IŞIL BOZUNUMU
Kaynak, Cevdet(2018-12-31)
Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA) biyopolimerinin mühendislik uygulamaları için gerekli olan UV direnci özelliğini artırmak amacıyla PLA, titanya (TiO2) parçacıkları ve organik UV soğurucuyla güçlendirilmesi...
Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması
Çınar, Simge(2018-12-31)
Son yıllarda hızla gelişen 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı imalat yöntemleri, başka tekniklerle mümkün olmayacak seviyede incelik ve detaylarda şekiller üretebilmesi gibi birçok teknik avantajın yanı sıra hızlıc...
Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye ...
Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi; Doğu, Merve Nur(2018-12-31)
Katmanlı imalat yöntemi 1990’ların başlarında metal alaşımların hızlı prototiplenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli mühendislik alanlarının üretim kabiliyetini arttırması beklenen bu imalat yöntemi, konvansiyonel m...
Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Mehrabov, Amdulla(2018-12-31)
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı ol...
Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü
Karakaya, İshak(2018-12-31)
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas ...
Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonr...
Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi
Çınar, Simge(2018-12-31)
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretil...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kar...
Mikrobolometre Tipi Sogutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinlerine Uygun Silisyum Disk Seviyesinde Vakum Paketleme Yöntemlerinin Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Kalay, Yunus Eren(2018)
Özellikle savunma sanayinde yogun ihtiyaç duyulan sogutmasız kızılötesi dedektörlerin yurtiçinde, ulusal imkânlarla özgün olarak tasarlanması, özgün üretim süreçlerinin gelistirilmesi veüretilmesi büyük önem arz etmektedir...
Acı ve kirlenmiş suların arıtımına yönelik yüksek performanslı nano-mikrofiltrasyon araçlarının geliştirilmesi
Vakıfahmetoğlu, Çekdar(2018)
Proje kapsamında ilk olarak büyük kanallı yani makro gözenekli seramiklerin (bilye veya tekparça (monolitik)) üretimi amaçlanmıstır. Ardından üretilen bu makro gözenekli sistemler;(i) zeolitlerle kaplanarak,(ii) hidroflori...
Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolay...
Citation Formats