Süpervizör, terapist ve hasta üçlüsünde terapötik ittifak ve etkileyen faktör olarak şema kavramı: bir vaka üzerinden analiz

2015-6-1
Köse Karaca, Bahar
Yapılan çalışmanın hedefi Young şema alanlarının, Young uyumsuz baş etme biçimlerinin, Young ebeveynlik biçimlerinin Süpervizör A, Terapist B ve Hasta C arasındaki terapötik ittifakını ölçmekti. Bu vaka çalışması için, katılımcılar bir süpervizör (klinik psikoloji doktora öğrencisi), bir terapist (klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisi) ve bir hastadan (AYNA klinik psikoloji ünitesine başvuran) oluşmaktaydı. Araştırmada, terapötik ittifakı ölçmek için niteliksel (araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu soru formu ve ilişkisel halkalar) ve niceliksel (terapötik ittifak ölçekleri/süpervizör-terapist formları ve terapist-hasta formları) olmak üzere iki farklı ölçüm biçimi kullanıldı. Sonuçlara göre, Young erken yaş dönemi uyumsuz şemaları, Young baş etme biçimleri, Young ebeveynlik biçimleri ile süpervizörler, terapistler ve hastaların terapötik ittifakları arasında bir ilişki olduğu tespit edildi. Çıkan sonuçlar Şema Teorisi çerçevesinde tartışıldı.

Citation Formats
B. Köse Karaca, “Süpervizör, terapist ve hasta üçlüsünde terapötik ittifak ve etkileyen faktör olarak şema kavramı: bir vaka üzerinden analiz,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 13–38, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49490.