Keban Baraj Gölü ve havzası çevre sorunları projesi cilt: 2. Keban Bölgesi, bölgesel gelişme- çevresel etkiler araştırması

Download
1990
Altınbilek, Doğan
Eraydın, Ayda
Soyupak, Selçuk
Merter, Ülkü
Arapoğlu, Uslu
Yanmaz, Ali Melih
Citation Formats
D. Altınbilek, A. Eraydın, S. Soyupak, Ü. Merter, U. Arapoğlu, and A. M. Yanmaz, “Keban Baraj Gölü ve havzası çevre sorunları projesi cilt: 2. Keban Bölgesi, bölgesel gelişme- çevresel etkiler araştırması,” 1990. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRNeE1RPT0.