Hide/Show Apps

Büyüme faktörü içeren jelatin yara örtülerinin hazırlanması ve karakterizasyonu

Download
2002
Hasırcı, Nesrin
Kuterdem, Ercüment
Gürhan, İsmet S. Delioğlu
Aksu, Ebru
Hasırcı, Vasıf Nejat
Şerbetçi, Kemal
Ertan, Cemile
Ulubayram, Kezban
Jelatin doğal bir polimer olup eczacılık ve medikal uygulamalarda özellikle biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen yara örtüleri ve ilaç salım sistemlerinde kullanılmaktadır. Jelatin sulu ortamlarda şişerek çözünür ve biyolojik ortamda hızla yıkılır. Bu malzemelerin dayanıklılığı çapraz bağlanma ile ile arttırılabilinir. Ancak, çağraz bağlayıcının çeşidi ve miktarı, malzemelerin biyouyumluluklarını etkileyebilir. Bu çalışmanın birinci bölümünde, glutaraldehit,1-ethyl-3-dimetil amino propil) karbodiimit and D-fruktoz gibi değişik çapraz bağlayıcılar kullanılarak sünger yapıda jelatin yara örtüleri hazırlanmış, çapraz bağlayıcışların çeşitleri ve miktarlarının, jelatin süngerlerin termal ve mekanik özelliklerine,stabilitelerine,sitotoksisiteleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Fibroblast hücreler kullanılarak yapılan in vitro çalışmaları, canlı hücre sayısının GA ile çapraz bağlı sünger yapılarda EDAC ile oranlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, jelatin yara örtülerine büyüme faktörü olarak EGF eklenmiş ve yara iyileşmesi üzerine etkileri tavşanların sırtlarında açılan deri defektleri üzerinde araştırılmıştır. Belli aralıklarla alınan doku örnekleri histolojik olarak incelenmiş ve yara örtülerinin biyouyumlu olduklarını, mononükleer hücre infiltrasyonu veya yabancı cisim reaksiyonuna sebebiyet vermediklerini, oluşan yeni dermisin kalitesinin normal deriye yakın olduğu bulunmuştur. Ayrıca, EGF içeren yara örtülerinin uygulandığı yaralarda iyileşmenin daha hızlı ve düzgün olduğu gözlenmiştir.