Sefamisin C üreticisi Streptomyces clavuligerus'un homoserin dehidrogenaz geninin klonlanması, enzimin karakterizasyonu ve gen blokasyonun antibiyotik üretimine etkisinin incelenmesi