Sefamisin C üreticisi Streptomyces clavuligerus'un homoserin dehidrogenaz geninin klonlanması, enzimin karakterizasyonu ve gen blokasyonun antibiyotik üretimine etkisinin incelenmesi

Download
2006
Yılmaz, Ebru İnce
Çaydaşı, Ayşe Koca
Taşkın, Bilgin
Özcengiz, Gülay
Citation Formats
E. İ. Yılmaz, A. K. Çaydaşı, B. Taşkın, and G. Özcengiz, “Sefamisin C üreticisi Streptomyces clavuligerus’un homoserin dehidrogenaz geninin klonlanması, enzimin karakterizasyonu ve gen blokasyonun antibiyotik üretimine etkisinin incelenmesi,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/Tmprek1qST0.