Kişisel video bilgi yönetim sistemleri için bir çatı geliştirilmesi

Download
2011
Çiçekli, Nihan Kesim
Ulusoy, İlkay
Alpaslan, Ferda Nur
Çiçekli, İlyas
Citation Formats
N. K. Çiçekli, İ. Ulusoy, F. N. Alpaslan, and İ. Çiçekli, “Kişisel video bilgi yönetim sistemleri için bir çatı geliştirilmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBM01UQXc.