Hide/Show Apps

Birdöküm ve öndökümlü betonarme çerçevelerde deprem enerjisinin kontrollu plastik mafsal oluşumu ile tüketilmesi

Download
1997
Sucuoğlu, Haluk
Başaran, Emre
Özcebe, Güney
Bu araştırma programında kiriş plastik mafsal kapasitesinin kiriş-kolon birleşim davranışına olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla betonarme bir çerçeveye ait yedi dış birleşim deney elemanı test edilmiştir. Bu elemanlardan dört tanesi birdöküm olarak hazırlanmıştır. Kuru bir birleşim detayı ile tasarlanan diğer üç eleman ise prefabrik olarak üretilmiştir. Her iki deney elemanı seti konvansiyonel olarak tasarlanmış referans elemanları ve yeni bir tasarım yaklaşımının kullanıldığı elemanlardan oluşmuştur. Yeni tasarım yaklaşımıyla amaçlanan, plastik mafsallaşma bölgesinin kiriş-kolon arayüzünden uzaklaştırılması ile birleşim bölgesinde tersinir yükleme altında oluşan zorlamaların azaltılması ve kontrollü enerji tüketiminin sağlanmasıdır. Bu yaklaşımla tasarlanan deney elemanlarında kiriş üst ve alt boyuna donatıları 45 derece bükülmüş ve böylece seçilen bölgede moment kapasitesi azaltılmıştır. Bu donatı detayını kullanan deney elemanlarında kapasite azaltımı miktarı değişken olarak seçilmiştir. Deney elemanlarının davranışları birbirleriyle dayanım, rijitlik ve enerji tüketimi açısından karşılaştırılmışım Öndökümlü elemanlar ani olarak kırılmış ve kirişte mafsal oluşturmanın etkileri bu elemanlarda gözlemlenememiştir. Fakat birdöküm eleman deneyleri plastik mafsal ötelemesinin elemanın enerji-tüketim özelliklerine olumlu katkı yaptığını ve birleşim bölgesindeki gerilmeleri azalttığını göstermiştir. Test sonuçları % 30-35 arası bir kapasite azaltanının başarılı bir birleşim davranışı için yeterli olduğunu göstermiştir. Ancak belirli tasarım kurallarının ortaya konulabilmesi için daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyaç vardır.