Bir Arada Oluşan, Birbirine Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi

1997-01-01
Bu çalışmada kütle merkezi ve kayma merkezi çakışmayan bir açık kesitli kirişin, zorlanmış titreşimlerinin incelenmesi için geliştirilen yeni bir analitik model tanıtılmaktadır. Kirişin birbirine dik iki eksendeki eğilme titreşimleri ve burulma titreşimleri bir arada oluşmaktadır. Sunulan analitik model, dalga yayınımı teorisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, modelin tanıtılması amacıyla yalnız basit mesnetli uçlar için hazırlanmış ve kesitteki buruşmanın etkisi göz önünde tutulmamıştır. Çalışmada, zorlama noktasal harmonik kuvvet olarak alınmıştır. Kiriş Euler-Bernoulli kirişi olarak varsayılmıştır.
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, ODTÜ-MATİM

Suggestions

A technopoietic investigation: techné as a discursive formation in architecture
UZ BAKİ, MELEK PINAR; Basa, İnci; Department of Architecture (2022-11-04)
The thesis defines making of actively doing, learning, and revealing in ways that simultaneously engage in the thinking activities of changing actors, practical applications, and the transformation of techniques, materials, and technologies as a central aspect of architecture, in terms of the actual processes of designing, production, generation, and accumulation of knowledge. As proposed, making is the fundamental notion in architecture that refers to how design thinking acts and how knowledge, related pat...
Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması
Binark, Ferruh Mutlu; Yalçın, Haydar; Karataş, Şule; Çomu, Tuğrul (2017-06-01)
Son zamanlarda Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarında sosyal medya ortamları üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle bu ortamlardan kullanıcıların arayüzeydeki içerik üretimleri çeşitli uygulamalarla toplanmakta, veriler çeşitli şekillerde haritalanmakta, nitel veya nicel yöntemlerle analiz edilmektedir. Tüm bu araştırmalarda verinin toplanması ve kullanılmasında bazı etik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya ortamlarında araştırma etiği konusu üzerine başta Association of Internet Research’ın, İsk...
Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması
Akar, Berk; Günalp, Kıvanç; Yürekten, Özgür; Kara, Ali; Tümay, Ahmet; Dinçer, Kıvanç (2009-07-01)
Bu çalışmada karşı tedbir simülasyon algoritmasının örnek bir sarf edilebilir karşı tedbir atım sistemine entegre edilebilmesi ve etkinliğinin arttırılması anlatılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak simülasyon sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Ardından donanım mimarisi tasarımı sunulmaktadır. Son olarak bu donanıma uygun yazılım tasarımı tartışılmaktadır. Entegre karşı tedbir atım sisteminin saha testleri ile denemelerinin yapılması planlanmaktadır. Geliştirilecek simülasyon tabanlı entegre karşı tedbir atım ...
Birleştirme Kenar Geometrisine Bağlı Gerçek Zamanlı Kaynak Eksen ve Parametre Kontrolü Geliştirilmesi
Gür, Cemil Hakan; Tirkeş, Süha; Yurtışık, Koray; Ertürk, Murat Tolga(2013-12-20)
Kaynak işlemlerinin otomasyonunda açık çevrim kontrol sistemleri yalnızca dar toleransla hazırlanmış birleştirme kenarları ve basit geometrili parçalar için kullanılabilmektedir. Kaynak otomasyonunun yaygınlaşması ve kaynaklı imalat verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak uluslararası alanda kapalı çevrim kaynak kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik son 10 yıldır yoğun çalışmalar söz konusudur. Ulusal alanda kaynak parametre kontrolü geliştirmeye yönelik çalışma bulunmamaktadır.Kaynak Teknoloj...
Kuantum sonrası kriptografi
Cenk, Murat; Taşkin, Halil Kemal; Baloğlu, Sevdenur; Yünüak, Hasan Bartu; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edileceğini işaret etmektedir ve bir çok bilim insanı bu tip bilgisayarların yakın gelecekte kullanımda olacağını söylemektedriler. Bu tip bilgisayarlar günümüzde kullanılan bir çok açık anahtar kripto sistemi kırmaktadır. Bundan dolayı kuantum sonrası olarak adlandırılan hem klasik bilgisay...
Citation Formats
Y. Yaman, “Bir Arada Oluşan, Birbirine Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi,” Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, ODTÜ-MATİM, pp. 111–120, 1997, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81785.