Meteorolojik tahminlerde kullanılan MM5 programı için paralel hesaplama ortamında veri asimilasyon modellerinin uygulanması ve geliştirilmesi

Download
2010
Kumru, Sezgi
Tuncer, İsmail Hakkı
Ahmet, Gökhan
Citation Formats
S. Kumru, İ. H. Tuncer, and G. Ahmet, “Meteorolojik tahminlerde kullanılan MM5 programı için paralel hesaplama ortamında veri asimilasyon modellerinin uygulanması ve geliştirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBME9UQXc.