Meteorolojik tahminlerde kullanılan MM5 programı için paralel hesaplama ortamında veri asimilasyon modellerinin uygulanması ve geliştirilmesi

Download
2010
Kumru, Sezgi
Tuncer, İsmail Hakkı
Ahmet, Gökhan

Suggestions

Micro-siting of wind turbines using navier-stokes solutions coupled with a numerical weather prediction model
Ahmet, Gökhan; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2014)
High resolution atmospheric flow solutions are obtained with an in-house, parallelized 3 dimensional Navier-Stokes solver, HYP3D coupled with a meso-scale meteorological weather prediction software, WRF, and the wind potential of a specified terrain is assessed based on long term atmospheric flow solutions. Body-fitted grids are employed to discretize the complex terrain of interest in HYP3D. In the study, high resolution (1.5 arcsec) topographical data is used to discretize the specified terrain. In HYP3D ...
Meteorolojik Verilerin Hesaplamalı İstatistiksel Yöntemlerle Türdeşlik Analizi
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan(2015-12-31)
Türdeşlik analizi, zaman serisi verisi için önemli bir araştırma konusudur. Ortalamada değişim, varyantsa değişim, eğilim oluşumu, ani ya da kademeli artış veya azalma gibi birçok durum türdeşliği bozan sebeplerdir. Türdeşlik literatüründe kullanılan yöntemlerin birçoğunda güvenli olmayan sonuçlara yol açabilecek varsayımlar ya da yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; bağımsızlık ve özdeşlik ya da normallik varsayımı gibi zaman serisi için gerçekçi olmayan durumlardır. Bu projede, bir hesaplamalı i...
Meteorolojik Zaman Serilerinde Kayıp Veri Tahmin Yöntemlerinin Başarımlarının Korelasyon Boyutu Analiziyle Karşılaştırılması
Aslan, Sipan; Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem; Batmaz, İnci; Tatlı, Hasan (2011-10-01)
Comparison of missing value imputation methods for meteorological time series data
Aslan, Sipan; Yozgatlıgil, Ceylan; Department of Statistics (2010)
Dealing with missing data in spatio-temporal time series constitutes important branch of general missing data problem. Since the statistical properties of time-dependent data characterized by sequentiality of observations then any interruption of consecutiveness in time series will cause severe problems. In order to make reliable analyses in this case missing data must be handled cautiously without disturbing the series statistical properties, mainly as temporal and spatial dependencies. In this study we ai...
Meteorolojik koşulların Mogan Gölü su kalitesine etkileri
Yenilmez, Firdes; Keskin, Fatih; Aksoy, Ayşegül (2010-01-01)
Bu çalışmada, sıcaklık, yağış, günlük güneşlenme şiddeti, rüzgar gibi meteorolojik değişkenlerin ve su kalitesi parametrelerinin aralarındaki ilişkiler Mogan Gölü için incelenmiştir. Çözünmüş oksijen, pH, toplam azot, toplam fosfor ve diğer su kalitesi parametreleri dikkate alınmıştır. Çalışmada 2007-2008 periyoduna ait veriler kullanılmıştır. Su kalite parametrelerinin birbiriyle ve de meteorolojik değişkenlerlerle olan ilişkileri korelasyon analizi ve temel bileşenler analizi yardımıyla incelenmiştir. Son...
Citation Formats
S. Kumru, İ. H. Tuncer, and G. Ahmet, “Meteorolojik tahminlerde kullanılan MM5 programı için paralel hesaplama ortamında veri asimilasyon modellerinin uygulanması ve geliştirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBME9UQXc.