Department of Aerospace Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (64)

Has File(s)
Yes (36)
No (28)

Author
Uzol, Oğuz (7)
Tekinalp, Ozan (6)
Alemdaroğlu, Nafiz (5)
Eyi, Sinan (4)
Yavrucuk, İlkay (4)

Subject
Mühendislik (15)
Hava ve Uzay (14)
Katı Cisimler Mekaniği (4)
Malzeme Bilimleri (4)
Uçak Yapı ve Malzemesi (4)

Date Issued
1973 - 1979 (2)
1980 - 1989 (1)
1990 - 1999 (3)
2000 - 2009 (11)
2010 - 2020 (47)

Item Type
Project (33)

Recent Submissions

Sünek Malzemelerde Hasar Ba¸slangıcı ve Kırılma ˙Ilerlemesinin Mikromekanik Olarak Tutarlı Porlu Plastisite ve Kohezif Alan Teknikleri ile Modellenmesi
Yalçınkaya, Tuncay(2020-08-15)
Bu projede sünek malzemelerin hasar ve kırılma modellemesi için aynı mikromekanik altyapıyı kullanan iki farklı modelleme teknigi gelistirilmistir ve kullanılmıstır. Ilk olarak hasar tahmini ve çatlak baslangıcı için Coc...
Titreşim Temelli Uydu Yönelim Denetimi Eyleyicisi Kavramsal Doğrulaması
Tekinalp, Ozan; Azgın, Kıvanç(2019-01-01)
Bu projede özgün salınımlı rotor ve yalpalayan çubuk tipi prototip yönelim kontrol eyleyicileri gelistirilmistir. Öncelikle eyleyicilerin uydu yönelimine etkileri matematiksel olarak modellenmistir. Daha sonra olusturulan ...
Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi
Kahveci, Harika Senem(2018-12-31)
Bir yüksek basınç türbin kanadının uç bölgesindeki akışın hesaplamalı olarak incelemesi yapılacaktır. Amaç, farklı soğutma konfigürasyonlarının, kanat ucundaki üç boyutlu akış fiziğine olan etkisinin hesaplamalı akışkanla...
ORTA (MESO) ÖLÇEKLİ BİR HAVA TAHMİNİ YAZILIMIYLA AKUPLE EDİLMİŞ MİKRO ÖLÇEKLİ ATMOSFERİK AKIŞIN MODELLENMESİ
Tuncer, İsmail Hakkı; Ahmet, Gökhan(2018-10-15)
Bu projede açık kaynaklı, Navier-Stokes akış çözücüsü OpenFOAM ile orta ölçekli (meso scale) hava tahminlerinde kullanılan WRF yazılımı akuple edilerek yüksek çözünürlüklü, mikro ölçekli (micro scale) atmosferik akış çözüm...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlen...
Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi
Göktepe, Serdar; Gürses, Ercan; Toffoli, Hande(2018)
Bu projede karbon nanotüp (KNT) katkılı termoplastik kompozitlerin farklı ölçeklerdemodellenmesi üzerinde çalısıldı. Projenin Eylül 2015 - Eylül 2016 arasındaki ilk bir yıllıkdönemde KNT?ler, polimerler ve KNT katkılı komp...
Kompozit malzemelerdeki darbe davranışlarının deneysel ve hesaplamalı olarak incelenmesi
Çöker, Demirkan(2017-12-31)
Bu projede TPNCF kompozit layuplarin darbe atlındaki davranislari deneysel ve hesaplamalı olarak incelenecektir. Bunun icin darbe deney duzenegi gelistirilecek ve hizli kameralarla olcumler yapilacaktir. TPNCF kompozit m...
Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi
Yalçınkaya, Tuncay(2017)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapıseviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahiparaçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz c...
Anlık basınç yüküne ve balistik çarpmaya dayanıklı, takviye elemanlarla güçlendirilmiş ince cidarlı kompozit sandviç plakların çok-hedefli genetik algoritmalar ile optimal tasarımı ve deneysel doğrulaması
Balkan, Demet; Demir, Özgür; Mecitoğlu, Zahit; Arıkoğlu, Aytaç(2017)
Analitik ve sayısal hesaplamaların yapılabilmesi için İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri FakültesiKompozit yapı laboratuvarında bulunan MTS (Universal test makinası) cihazı kullanılarak,proje kapsamında temin edilen kompozit malze...
ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ
Yalçınkaya, Tuncay(2016-12-31)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz...
Döner Kanat Aerodinamiği ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği – Autogyro Tasarım ve Analizleri
Sezer Uzol, Nilay; Orbay Akcengiz, Ezgi(2016-12-31)
Autogyro başarı ile uçan ilk döner kanatlı hava aracıdır. Autogyro’nun motoru pervaneyi kalkış ve düz uçuş sırasında çalıştırmak için kullanılır ve motor uçuş sırasında rotor’a bağlı değildir. Rotor motordan bir güç gereks...
Akış Kaynaklı Rüzgar Türbini Gürültüsü Hesaplamaları İçin Yüksek Çözünürlüklü 2 ve 3 Boyutlu Navier-Stokes Çözücülerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
Cengiz, Kenan; Yalçın, Özgür; Özyörük, Yusuf(2016)
Projenin amacı, rüzgar türbini aerodinamik gürültü kaynaklarının ve bu kaynaklardanyayılan gürültünün seviye ve yayılma dogrultularının sayısal benzetimi için, tecimsel yazılımlarda olmayan yüksek dogruluk yetenekli (çözün...
Kompozit Yapılarda Eğilme-Burulma Etkileşiminin Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB) Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimini Kullanarak Yatay Eksen Rüzgar Türbinlerinde Yük Azaltılması
Kayran, Altan; Kaynak, Cevdet(2016)
Proje kapsamında, eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki içyüklerin azalması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Proje iki ana safhada gerçekleştirilmiştir.Birinci safhada, kompozit yapılarda eği...
Hipersonik Akışlarda Çok Disiplinli Analiz ve Tasarım Optimizasyonu
Yumuşak, Mine; Eyi, Sinan(2016)
Genel olarak ses hızının beş katından daha hızlı uçuşlar hipersonik olarak tanımlanabilir. Hipersonik akışlarla ilgili araştırmalar ikinci dünya savaşından sonra başlamıştır. Günümüzde, hipersonik akışların çoğu askeri olm...
Fly-By-Wire Hava Araçları için Uçuş Zarfı Koruma Sistemi Geliştirilmesi
Yavrucuk, İlkay; Akmenek, Efe Bulut; Gürsoy, Gönenç(2016)
Bu projenin amacı, kontrol sistemi Fly-By-Wire sabit kanatlı uçak ve helikopterlerde, aracın uçuş limitlerini geçmemesi için kontrol lövyesinin maksimum hareket mesafesi tahmin ederek, pilota bunu aktif lövye kontrolleri i...
Birlikte Sarkan Yük Taşıyan Kol Uçuşundaki Quadrotorların Modellemesi ve Kontrolü
Tekinalp, Ozan(2016)
Insansız hava araçlarının (IHA) kol uçusu bazı avantajları nedeniyle gittikçe daha çok önemkazanmaktadır. Örnegin afetlerde arama sırasında kol uçusu yapan insansız hava araçları iledaha genis bir alanın daha kısa sürede a...
Kimysal Reaksiyonlu Aero-Termodinamik Akışlarda Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK) ve Adjoint Yöntemleri ile Tasarım Optimizasyon Yazılımı Geliştirilmesi
Eyi, Sinan(2015-12-31)
Kimyasal reaksiyonlu akışlarda, hızlı yakınsama, stabilite ve duyarlılık değerlerinin verimli ve hızlı olarak hesaplanması açısından Newton yönteminin birçok avantajı bulunmasına rağmen Jacobian matrislerinin oluşturulması...
The Astrodynamics Network (ASTRONET-II)
Tekinalp, Ozan(2015-12-31)
The objectives of the proposal are: - To introduce ESR's and ER'sto a range of astrodynamical concepts and problems and the relevant new mathematical theories and techniques. To develop their expertise in a number of thes...
Combined morphing assessment software using flight envelope data and mission based morphing prototype wing development (CHANGE
Yaman, Yavuz(2015-12-31)
"Morphing in aircrafts has been studied and used throughout recent time in order to increase their flight envelope. This characteristic is of the upmost importance in order to offer a greater efficiency, versatility and pe...
Havacılık ve Uzay Yapılarının Titreşimlerinin Piezoelektrik Malzemeler ve Uyum Sağlayan İleri Seviye Denetçiler ile Aktif Kontrolü
Şahin, Melin(2015-12-31)
Havacılık ve uzay yapıları, beklentilerini karşılayabilmeleri için birçok tasarım sürecinden geçmektedirler. Bu süreçte yapılar, çeşitli dış koşulların etkisi altında dinamik gerilimlere dayanabilecek, özellikle de hafif...
Citation Formats