Meteorolojik koşulların Mogan Gölü su kalitesine etkileri

2010-01-01
Yenilmez, Firdes
Keskin, Fatih
Aksoy, Ayşegül
Bu çalışmada, sıcaklık, yağış, günlük güneşlenme şiddeti, rüzgar gibi meteorolojik değişkenlerin ve su kalitesi parametrelerinin aralarındaki ilişkiler Mogan Gölü için incelenmiştir. Çözünmüş oksijen, pH, toplam azot, toplam fosfor ve diğer su kalitesi parametreleri dikkate alınmıştır. Çalışmada 2007-2008 periyoduna ait veriler kullanılmıştır. Su kalite parametrelerinin birbiriyle ve de meteorolojik değişkenlerlerle olan ilişkileri korelasyon analizi ve temel bileşenler analizi yardımıyla incelenmiştir. Sonuçlar, meteorolojik koşulların Mogan Gölü’ndeki su kalitesini etkilediğine işaret etmiştir.

Citation Formats
F. Yenilmez, F. Keskin, and A. Aksoy, “Meteorolojik koşulların Mogan Gölü su kalitesine etkileri,” Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol. 3, pp. 33–38, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75862.