UDDI depoları için sanal iş akışı desteği

Download
2003
Doğaç, Asuman
Laleci, Banu Gökçe
Kabak, Yıldıray
Projede elektronik ticaret konusunda günümüz teknolojisi olan UDDI kullanımının yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması için bir otomasyon sistemi geliştirmek amaçlanmaktaydı. Bu amaçla şirketlerin ürün ve fiyat bilgilerine ulaşabilmek için bir yöntem geliştirilmesi, ve bu yöntem sayesinde kullanıcıdan alınan bilgilerle hangi şirketin hangi servislerinin kullanılacağının otomatik olarak bulunup bir iş akışı sistemi sayesinde uygun sıraya konup insan müdahalesi gerektirmeden çalıştırılabilmesi amaçlanmaktaydı. Proje kapsamında bu sistem yazılımı sayesinde internet üzerinden herhangi bir şirket otomatik olarak kendine iş ortağı bulabilmektedir.

Suggestions

Design of a Centralized Microgrid Controller in Compliance with IEEE 2030.7 Standard
Pouraltafi-Kheljan, Soheil; Göl, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-10)
With the incorporation of renewable distributed energy resources and electric vehicles and battery storage systems into the conventional grid structure, the need for a microgrid and its control is emerging. IEEE 2030.7 Standard defines the Microgrid control system as a key element of microgrid regulating every aspect of it at the point-of-interconnection (POI) with the distribution system and autonomously manages operations such as transitions of operating modes. This system consists of control functions, w...
Otonom Quadrotor Sürüleri için Orantısal Navigasyon Tabanlı Merkezi Olmayan Toplu Hareket Algoritması
Altintas, Oguz Han; Marangalou, Kourosh; Turgut, Ali Emre (2017-09-23)
Bu bildiride orantısal navigasyon yaklaşımlarının yeni bir yöntem olarak otonom ve merkezi olmayan multikopter robotların kontrolüne nasıl uygulanabileceği anlatılmaktadır. Burada merkezi olmayan ile kastedilen her bir sürü bireyinin yakınındaki diğer bireylerden edindiği bilgi doğrultusunda bağımsız olarak hareket edebilmesidir. Çalışmada iki farklı iletişim prosedürü kullanılmış olup bunlar eşler arası etkileşim ve odaklanmış etkileşim olarak tanımlanmıştır. Eşler arası etkileşimde her birey en yakınındak...
Helicopter lobed nozzle optimization with differential evolution method
Bayat, Akay; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2021-2-11)
The main purpose of this study is to develop a methodology for the optimization of an ejector system geometry that is used for the helicopter engine bay cooling. The performance of an ejector system is directly related to the entrainment ratio, which is the ratio of the secondary flow rate to the primary flow rate, and the turbine exit backpressure. In the literature, it is observed that the nozzle geometry used in the ejector system has a significant effect on the performance and that the most efficient ge...
CUDA Programlama Aracı Kullanılarak Grafik Kartlarında Paralel Çalışacak Sonlu Eleman Tabanlı Akış Çözücüsü Geliştirilmesi
Sert, Cüneyt; --(2014-01-01)
Son yıllarda grafik kartlarının (GPU) performanslarının ana işlemci (CPU) performanslarına göre çok daha hızlı artması ve bu kartların bilimsel hesaplama için kullanılmasını kolaylaştıran programlama araçlarının geliştirilmesi ile birlikte GPU’lar yüksek başarımlı bilimsel hesaplama ihtiyaçları için önemli bir alternatif olmuş ve popüler araştırma konuları arasına girmiştir. Akışkanlar mekaniği alanında çalışan araştırmacılar, paralelleştirme potansiyeli çok yüksek olan Lattice Boltzmann ve Sürekli Olmayan ...
Fiziksel Engelliler için Göz Hareketlerini İzleme Yöntemi ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-11-05)
Klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi giriş aygıtları aracılığı ile kontrol edilen, günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan bilgisayarların kullanımı her alanda kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada bahsi geçen kullanım, fiziksel temas ile farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki imlecin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşları...
Citation Formats
A. Doğaç, B. G. Laleci, and Y. Kabak, “UDDI depoları için sanal iş akışı desteği,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJME5BPT0.