Hide/Show Apps

Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi

Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar incelenecektir. Ardından kullanıcılarla yapılacak olan görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında bulut tabanlı KYBS’lerinin kabulünü ve kullanımını etkileyen faktörleri içeren bir model oluşturulacaktır. Elde edilen modele “sistematik düşünme” yaklaşımı uygulanarak, bulut tabanlı KYBS üreticileri için ürünlerini nasıl geliştirmeleri gerektiğine dair bir rehber oluşturulması hedeflenmektedir.