Antikanser taksoid bileşiklerin temel yapıtaşlarının biyoteknolojik yöntemler kullanarak stereoseçici sentezleri

Download
2002
İyigün, Çiğdem
Tanyeli, Cihangir
Sezen, Bengü
Özdemirhan, Devrim
Taxoid tipi diterpen yapıların antikanser ilaç özelliği gösterdiği literatür çalışmalarından bilinmektedir. Dünyada mevcut klinik kullanımdaki antikanser ilaçlar arasında en aktif olan Taxol bileşiği, taxoid diterpenler sınıfına dahildir. Bu bileşiklerin total sentezleri üzerine önemli araştırma merkezlerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Taxol bileşiğinin A,B,C ve D halkalarından oluşan ama iskelet total sentez çalışmaları incelendiğinde; en geçerli sentetik stratejinin C halkasından başlanarak, diğer halkaların sentezlenmeleri olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle; total sentez çalışmalarına temel teşkil etmesi nedeniyle; C halkasının istenilen stereokimyasal formda ve en yüksek verimle elde edilme çalışmaları en önemli gerekçeyi oluşturmaktadır. Literatürdeki çalışmalardan da görülebileceği gibi, C halkasına temel teşkil edenbaşlangıç maddelerinin sentezinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi bu projenin temelini kapsamaktadır. Önerilen proje öncelikle, Taxoid yapıların C halkasının yapıtaşlarının rasemik sentezlerini ve bunların çeşitli hidrolaz tipi enzimler kullanılarak biyoteknolojik yöntemler ile istenilen stereokimyasal formda ayrıştırılmalarını hedeflemektedir. hedeflenen yapıtaşlarının rasemik sentezlerinde çok kolay bulunabilen aromatik türevler seçilmiştir. Bu türevlerin literatürdeçok iyi bilinen Birch indirgeme yöntemi ile konjuge olmayan dien sistemlere dönüşümü başarılmıştır. Kuaterner karbon merkezinin oluşturulmasında ise, yapı üzerinde bulunan karbonil fonksiyonel grubunun -konumunun metallendirilmesi ve bunu takip eden alkilasyonu kullanılmıştır. Hedef yapıtaşlarının 4-konumundaki karbonil oluşumuise, PDC (piridinyumdiklorokromat) kullanılarak alilik oksidasyon yöntemi ile saplanmaktadır. Bu rasemik yapıların biyoteknolojik ayrıştırılmalarında çeşitli hidrolaz tipi enzimler kullanılmıştır. Bu enzimlere örnek olarak PLE,CCL,PPL, CAL,HLE gösterilebilir. Her birinin farklı seçicilik özelliklerinin bulunmasının, olası ayrıştırma sorunlarının ortadan kaldırılmasında yararlı olacağı planlanmıştır. Elde edilen optik aktif yapıların, optik saflık ve enantiomerik zenginlikleri kiral kolon içeren HPLC ile tayin edilmiştir.

Suggestions

Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek sistemin kanserli hücrelere hedeflendirme başarısının optimizasyonu için kanserli ve sağlıklı hücrelerde in vitro araştırmaların yapılması ve konvansiyonel ilaç uygulamaları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Lipozom sistemine eklenecek PEG molekül...
TERAPETİK ETKİSİ ARTTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT-ESASLI SERT DOKU ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2017-12-31)
Önerilen proje özel olarak kalsiyum fosfat bazlı kemik çimento sistemleri üzerine yoğunlaşmakta ve bunların terapötik özelliklerini iyileştirme yönünde bazı özgün çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Projenin terapötik özellik artırma yönünde iki temel hedefi vardır. Bunlardan birincisi çimento ürünlerine terapötik etki kazandırmak amacıyla ilaç eklenmesi, ikincisi ise ilaç yüklenmiş toz-sıvı karışımının çimento tipi dönüşüm reaksiyonun kinetiğinin detaylı olarak incelenmesidir.Proje, kapsamı itibarıy...
Isolation of a bioactive compound hypericin from a medicinal plant hypericum perforatum L. using basic chromatography methods
Duru, Betül; Çoruh, Nursen; Department of Chemistry (2003)
Medicinal plants which have been widely used in folk medicine are known to contain important biologically active compounds. Most of today̕s synthetic drug raw materials are to be prepared by using plant originated compounds as the starting material. Hypericum Perforatum is one of the medicinal plants that grows in Europe, Western Asia and Northern Africa and is distinguished by its golden yellow flowers. The common name of the plant is St. John̕s wort. From the time of the ancient Greeks down through the mi...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
A new method for hydroxychloroquine detection
Ünal Taş, Dilek; Persil Çetinkol, Özgül; Department of Chemistry (2022-2-09)
Silver nanoparticles (AgNPs) possess unique physicochemical and optical properties. Their localized surface plasmon resonance (LSPR) signal depends on size, shape and composition of the nanoparticles and may change with the intermolecular interactions providing opportunity to design distinct detection platforms for ions, metabolites or drugs. Here, a facile, cost-effective, rapid colorimetric method based on the citrate capped AgNPs (Cit-AgNPs) was developed for hydroxychloroquine (HCQ) detection in aqueous...
Citation Formats
Ç. İyigün, C. Tanyeli, B. Sezen, and D. Özdemirhan, “Antikanser taksoid bileşiklerin temel yapıtaşlarının biyoteknolojik yöntemler kullanarak stereoseçici sentezleri,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVME1URT0.