Antikanser taksoid bileşiklerin temel yapıtaşlarının biyoteknolojik yöntemler kullanarak stereoseçici sentezleri

Download
2002
İyigün, Çiğdem
Tanyeli, Cihangir
Sezen, Bengü
Özdemirhan, Devrim
Taxoid tipi diterpen yapıların antikanser ilaç özelliği gösterdiği literatür çalışmalarından bilinmektedir. Dünyada mevcut klinik kullanımdaki antikanser ilaçlar arasında en aktif olan Taxol bileşiği, taxoid diterpenler sınıfına dahildir. Bu bileşiklerin total sentezleri üzerine önemli araştırma merkezlerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Taxol bileşiğinin A,B,C ve D halkalarından oluşan ama iskelet total sentez çalışmaları incelendiğinde; en geçerli sentetik stratejinin C halkasından başlanarak, diğer halkaların sentezlenmeleri olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle; total sentez çalışmalarına temel teşkil etmesi nedeniyle; C halkasının istenilen stereokimyasal formda ve en yüksek verimle elde edilme çalışmaları en önemli gerekçeyi oluşturmaktadır. Literatürdeki çalışmalardan da görülebileceği gibi, C halkasına temel teşkil edenbaşlangıç maddelerinin sentezinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi bu projenin temelini kapsamaktadır. Önerilen proje öncelikle, Taxoid yapıların C halkasının yapıtaşlarının rasemik sentezlerini ve bunların çeşitli hidrolaz tipi enzimler kullanılarak biyoteknolojik yöntemler ile istenilen stereokimyasal formda ayrıştırılmalarını hedeflemektedir. hedeflenen yapıtaşlarının rasemik sentezlerinde çok kolay bulunabilen aromatik türevler seçilmiştir. Bu türevlerin literatürdeçok iyi bilinen Birch indirgeme yöntemi ile konjuge olmayan dien sistemlere dönüşümü başarılmıştır. Kuaterner karbon merkezinin oluşturulmasında ise, yapı üzerinde bulunan karbonil fonksiyonel grubunun -konumunun metallendirilmesi ve bunu takip eden alkilasyonu kullanılmıştır. Hedef yapıtaşlarının 4-konumundaki karbonil oluşumuise, PDC (piridinyumdiklorokromat) kullanılarak alilik oksidasyon yöntemi ile saplanmaktadır. Bu rasemik yapıların biyoteknolojik ayrıştırılmalarında çeşitli hidrolaz tipi enzimler kullanılmıştır. Bu enzimlere örnek olarak PLE,CCL,PPL, CAL,HLE gösterilebilir. Her birinin farklı seçicilik özelliklerinin bulunmasının, olası ayrıştırma sorunlarının ortadan kaldırılmasında yararlı olacağı planlanmıştır. Elde edilen optik aktif yapıların, optik saflık ve enantiomerik zenginlikleri kiral kolon içeren HPLC ile tayin edilmiştir.

Suggestions

Synthesis and functionalization of graphene oxide nanocomposites for anticancer drug delivery
Kamal Mohammed Ahmed Hassan, Heba; Evis, Zafer; Tezcaner, Ayşen; Department of Biomedical Engineering (2022-6-27)
Graphene, graphene quantum dots (GQDs) their derivatives and gold nanoparticles (AuNPs), all have a wide range of applications in biomedical applications, particularly anticancer drug delivery, due to their large surface area, chemical and mechanical stability, and good biocompatibility. The first goal of this research is to improve the chemistry and solubility of rGO by doping it with boron and decorating it with AuNPs (Au-B-rGO), as well as to improve the loading efficiency of the anticancer drug doxorubi...
Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek sistemin kanserli hücrelere hedeflendirme başarısının optimizasyonu için kanserli ve sağlıklı hücrelerde in vitro araştırmaların yapılması ve konvansiyonel ilaç uygulamaları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Lipozom sistemine eklenecek PEG molekül...
Alternative surface texturing, passivation and charge selective contacts for crystalline silicon solar cells
Sarıgül Duman, Elif; Turan, Raşit; Yerci, Selçuk; Department of Micro and Nanotechnology (2022-9-2)
This study focuses on realizing three crucial steps in silicon solar cell manufacturing by utilizing alternative methods. Black silicon is of interest as an alternative surface texturing method for achieving enhanced light trapping and reduced reflection of the crystalline silicon solar cell. Black silicon fabrication via the inductively coupled plasma reactive ion etching method and the feasibility of black silicon solar cells were investigated. Reduced optical reflectance was achieved with a total weighte...
Synthesis of azobenzene containing macrocycles
Hoşgör, Ege; Akdağ, Akın; Department of Chemistry (2021-2-10)
Aromatic azo compounds are one of the well-known research topics of recent times due to their photoisomeric properties under ultraviolet or visible light. Generally, these substances undergo isomerization from the thermodynamically more stable trans isomer to the cis isomer when irradiated with appropriate light radiation. The incorporation of azo groups to the macrocycle skeleton is an important part of the supramolecular chemistry. Azobenzene photoisomerization is the key mechanism of molecular motors tha...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
Citation Formats
Ç. İyigün, C. Tanyeli, B. Sezen, and D. Özdemirhan, “Antikanser taksoid bileşiklerin temel yapıtaşlarının biyoteknolojik yöntemler kullanarak stereoseçici sentezleri,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVME1URT0.