Hide/Show Apps

Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.

Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek sistemin kanserli hücrelere hedeflendirme başarısının optimizasyonu için kanserli ve sağlıklı hücrelerde in vitro araştırmaların yapılması ve konvansiyonel ilaç uygulamaları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Lipozom sistemine eklenecek PEG molekülü, lipozomun opsoninlerden gizlenerek kanda daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Lipozom sisteminde taşınacak model ilaç Doksorubisin olarak belirlenmiştir. değişik lipid oranlarında hazırlanacak lipozomların, boyut dağılımı, ilaç yükleme oranları, kararlılığı, salım kinetikleri, hedefleyici ajanın yapıya eklenme oranı (konjugasyon yüzdesi) v.b yönlerden optimizasyonu gerçekleştirilecektir. Hedefli lipozom sistemi ile bir yandan lipozom yapısının getirdiği içerdeki ilacın kontrollü salımı, diğer yandan hücresel hedefleme özelliği olan anti-CD20 antikoru (kanser tedavi özelliği) ile hızlı başlangıç etkisi sağlanacağı ve tedavi başarısının arttırılacağı düşünülmektedir.