Çatlak İçeren Kirişlerin Titreşimlerinin Deneysel İncelenmesi

Download
2017
Bu projenin amacı kenar çatlağı içeren ankastre ve çift taraflı ankastre kirişlerin titreşimlerinindeneysel olarak incelenmesidir. Kirişin titreşim özellikleri üzerinde çatlak bulunmasıdurumunda değişmektedir. Bu değişimin çatlağın konumundan ve derinliğinden ne şekildeetkilendiği araştırılmıştır. Proje kapsamında örnek kirişler üzerinde konumu ve derinliği bilinenkeskin yorulma çatlakları üç nokta eğilme yüklemesi altına açılmıştır. Üzerinde çatlakoluşturulan kirişler iki tür harmonik yükleme altında zorlanmış titreşim testine tabi tutulmuştur.Zorlanmış titreşim testleri öncesinde doğal frekansları belirlemek için rastgele (random) tahriktestleri de yapılmıştır. Birinci tür zorlanmış titreşim testinde sabit deney düzeneğinemesnetlenen kirişe, belli bir noktadan sarsıcı ve kontrol sistemi kullanılmak suretiyle sabitgenlikte harmonik kuvvet uygulanmıştır. İkinci tür testte ise kiriş sarsıcı tablasına bağlanarakmesnetten harmonik ivme ile tahrik edilmiştir. Birinci tür testte de kirişin titreşim cevabı ivmeverileri toplanarak deneysel olarak incelenmiştir. İkinci tür testte ise deneylerde karşılaşılanbazı sorunlar aşılamadığından sonuç elde edilememiştir. Belirli tahrik frekansları için titreşimcevabının Fast Fourier Transform (FFT) sonuçları ve belirli frekans aralıklarında da frekanstepki fonksiyonları (FTF) elde edilmiştir. Literatürde bulunan bazı analitik modeller kullanılarakve ayrıca sayısal yöntemlerle (sonlu elemanlar yöntemi) bazı deneylerin simülasyonları dagerçekleştirilmiştir. Bu simulasyon sonuçları yapılacak deneylerin ve elde edilebileceksonuçların belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda titreşimcevabında görülen doğrusal olmayan davranışların çatlak, kiriş ve yükleme parametreleriyleilişkisi konusunda bilgiler elde edilmiş, deneysel, analitik ve sayısal sonuçların uyumlu olupolmadığı değerlendirilmiştir
Citation Formats
F. S. Kadıoğlu, G. O. Özgen, and E. Ciğeroğlu, “Çatlak İçeren Kirişlerin Titreşimlerinin Deneysel İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnek1qSXk.