Oksijence zengin hava ve CO2 ortamında çeşitli yakıtların yanma özelliklerinin incelenmesi

Download
2010
Yüzbaşı, Nur Sena
Selçuk, Nevin
Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler, enerji talebindeki artışı da tetiklemektedir. Kömür ispatlanmış rezervleri ve yıllık üretim miktarları açısından bakıldığında enerji üretiminde oldukça önemli bir paya sahiptir. Ancak dünyada artmakta olan enerji talebiyle, sera gazlarından olan CO2’nin emisyonunda da artış gözlenmiştir. Bu nedenle son yıllarda artan sera gazı salınımlarının azaltılması için temiz kömür teknolojileri geliştirilmekte ve alternatif teknolojiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu teknolojilerden öne çıkan biri oxy-fuel teknolojisidir. Bu teknolojide yakıtların oksijence zengin hava veya karbondioksit ortamında yakılmasıyla baca gazındaki CO2 konsantrasyonu arttırılmakta ve bu sayede CO2 gazının baca gazından daha kolay bir şekilde ayrıştırılması sağlanmaktadır. Yakıtların oksijence zengin bir ortamda yakılmasıyla yanma sonrası açığa çıkan sera gazları azaltılmakta, yanma süresi kısaltılmakta ve yanma verimi arttırılmaktadır. 109M401 kodlu proje kapsamında, başlangıç aşamasında oxy-fuel teknolojisinin laboratuvar ölçekli bir sistemde denenmesi hedeflenmiştir. Buna göre, yapılan çalışmada endüstriyel uygulamalarda kullanılan ithal kömür, petrokok, yerli linyitler ve prina (zeytin artığı) gibi çeşitli yakıtların, azot ve karbondioksit ortamında piroliz; hava, oxy-fuel (%21 O2 - %79 CO2), oksijence zengin hava (%30 O2 - %70 N2) ve oksijence zengin oxy-fuel (%30 O2 - %79 CO2) ortamlarında, yanma davranışları TGA-FTIR birleşik sistemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan piroliz testlerinde tüm yakıtların her iki ortamda da 700o C’a kadar benzer kütle kayıp profilleri sergilediği, 700 o C’dan sonra ise kömür-CO2 gazlaşma reaksiyonundan dolayı profillerin farklılaştığı görülmüştür. Yakma testlerinde ise karbondioksitçe zengin oxy-fuel koşullarında, hava koşullarına oranla yanmanın geciktiği görülmüştür. Yanma atmosferinde oksijen konsantrasyonunun artmasıyla karakteristik sıcaklıkların düştüğü ve yanmanın daha kısa sürede tamamlandığı görülmüştür.

Suggestions

A Density functional theory investigation for solid state hydrogen storage materials
Gencer, Ayşenur; Toffoli, Hande; Department of Physics (2018)
The world’s energy demand is increasing with the population growth and technology development. In addition, the electronic devices are an essential part of the daily life that require portable energy sources. Therefore, energy storage is necessary in order to store energy from the renewable energy sources and also provide portable energy sources for electronic devices. Hydrogen being the most abundant element in the world, is a good energy carrier with high energy density. Also, hydrogen does not release gr...
Sustainable hydrogen production process development using reducible oxides
Çalışan, Atalay; Üner, Deniz; Department of Chemical Engineering (2020)
The energy demand is driven by increasing world population and living standards. Sustaining this demand with available and renewable energy sources is a major challenge. The options such as solar and wind power, are unreliable for a steady energy production due to their intermittent nature. Therefore, the storage of renewable energy, such as hydrogen, gains importance. In the scope of this thesis, a sustainability barrier in front of solar integrated hydrogen production processes was addressed in terms of m...
Feasibility of Gökçekaya pumped storage hydropower plant and metristepe wind power plant
Ağdoğan, Özg; Oğuz, Elif; Department of Civil Engineering (2020)
Population increment, industrialization, and developments in technology cause increase in energy demand. In order to meet this demand, fossil fuels are used excessively despite being exhaustible and harmful to environment. It is necessary to decrease use of fossil fuels to meet energy need without causing burdens on environment. Thus, renewable energy sources such as wind, solar, biomass, and geothermal has been started to use significantly. From renewable energy sources wind energy has taken considerable a...
Life cycle assessment of off-highway trucks and belt conveyors for sustainable mining
Erkayaoğlu, Mustafa; Demirel, Nuray; Department of Mining Engineering (2011)
In recent years increasing growth rate of all industrial fields generated an emerging energy demand and consequent environmental problems worldwide. Defining environmental profiles of products and systems using environmental tools, such as Life Cycle Assessment (LCA), is a critical issue for sustainable mining. In order to tackle the increasing environmental challenges and air emissions induced by surface coal mining, alternative material handling options are needed to be evaluated. This research study aims...
Hydrogen adsorption on CU (I)-exchanged zeolites
Altıparmak, İsmihan; İpek Torun, Bahar; Üner, Deniz; Department of Chemical Engineering (2019)
The growing population of the world increases the energy demand exponentially; necessitating utilization of a clean and renewable energy source. In this manner, H2 is a prominent candidate to be the future fuel by having gravimetrically high energy density, provided that a new lightweight, safe and economical onboard hydrogen storage system is developed for H2 fueled fuel cell vehicles. In this thesis, Cu(I)exchanged micro- and meso-porous zeolites (Cu(I)-[B]-ZSM-5, Cu(I)-[Al]-ZSM-5, mesoporous Cu(I)-[B]-ZS...
Citation Formats
N. S. Yüzbaşı and N. Selçuk, “Oksijence zengin hava ve CO2 ortamında çeşitli yakıtların yanma özelliklerinin incelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd05EazU.