Yeni yön-bağımlı metamateryal özellikleri tasarlayarak elektromanyetik problemlerin etkin sayısal modellenmesi

Download
2012
Özgün, Özlem
Kuzuoğlu, Mustafa

Suggestions

Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi
Tarhan, Okan; Polat, Sıdıka(1998)
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileş...
A new clustering scheme and its use in an information retrieval system incorporating the support of a database machine
Can, Fazlı; Özkarahan, Esen A.; Department of Computer Engineering (1984-11)
The need for immediate and accurate access to the current literature at one side and the information explosion on the other side have caused the development of information retrieval systems. in this work, information retrieval problem is studied and new concepts and methodologies are proposed for its solution. The new proposals are cover coefficient and cluster seed power concepts and the methodologies for estimating the number of clusters within a col...
A new hybrid multi-relational data mining technique
Toprak, Seda Dağlar; Toroslu, İ. Hakkı; Department of Computer Engineering (2005)
Multi-relational learning has become popular due to the limitations of propositional problem definition in structured domains and the tendency of storing data in relational databases. As patterns involve multiple relations, the search space of possible hypotheses becomes intractably complex. Many relational knowledge discovery systems have been developed employing various search strategies, search heuristics and pattern language limitations in order to cope with the complexity of hypothesis space. In this w...
Yeni bir ters evrişim yöntemi ve görüntü iyileştirmede kullanımı
Tuncer, Temel Engin(2000-02-08)
Bu projede, doğrusal bozulmaya uğramış olduğu kabul edilen görüntülerin, niteliklerinin artırılması, bulanıklıklarının giderilmesi için bir dizi görüntü iyileştirme algoritması geliştirilmiştir. Gerçek ortamlarda elde edilen görüntüler, genel olarak eğrisel, zamanda (ya da uzayda) değişen sistemler tarafından bozulurlar. Buna rağmen, problemi çözülebilir kılmak için çoğunlukla bozucu etkinin doğrusal ve zamanda değişmez olduğu kabul edilir. Bu çalışmada da benzer bir kabul yapılmış ve geliştirdiğimiz yeni b...
Designing a novel clinical practice product: Manual Chest Physiotherapy training system for physiotherapy students
Erdoğan, Selami; Turhan, Senem; Department of Industrial Design (2023-1-26)
This thesis study aims to research the clinical practice product design stages in respiratory physiotherapy education and to transfer the knowledge and experience gained throughout the process to the designers. The research through design (RtD) approach was accepted as the focus of the study. The study includes a comprehensive literature review with preliminary research to explore respiratory physiotherapy and manual chest physiotherapy education. An expert interview was held to investigate the current situ...
Citation Formats
Ö. Özgün and M. Kuzuoğlu, “Yeni yön-bağımlı metamateryal özellikleri tasarlayarak elektromanyetik problemlerin etkin sayısal modellenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFM056ZzQ.