Hide/Show Apps

Yeni yön-bağımlı metamateryal özellikleri tasarlayarak elektromanyetik problemlerin etkin sayısal modellenmesi