Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi

Download
1998
Tarhan, Okan
Polat, Sıdıka
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileşikler sentezlenmiştir
Citation Formats
O. Tarhan and S. Polat, “Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpNNU1EQT0.