Yeni bir ters evrişim yöntemi ve görüntü iyileştirmede kullanımı

2000-02-08
Bu projede, doğrusal bozulmaya uğramış olduğu kabul edilen görüntülerin, niteliklerinin artırılması, bulanıklıklarının giderilmesi için bir dizi görüntü iyileştirme algoritması geliştirilmiştir. Gerçek ortamlarda elde edilen görüntüler, genel olarak eğrisel, zamanda (ya da uzayda) değişen sistemler tarafından bozulurlar. Buna rağmen, problemi çözülebilir kılmak için çoğunlukla bozucu etkinin doğrusal ve zamanda değişmez olduğu kabul edilir. Bu çalışmada da benzer bir kabul yapılmış ve geliştirdiğimiz yeni bir ters evrişim yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, var olan klasik ters evrişim yöntemlerine göre önemli avantajlar sağlar. Klasik yöntemler, bozucu süzgeç birim çember üzerinde sıfırlar içeriyorsa sonuç vermezler. Bu çalışmada kullanılan yeni yöntem ise bir boyutta herhangi bir bozucu süzgeç etkisini hatasız yok edebilmektedir. Görüntü iyileştirmede temel problem, görüntüyü bozucu etkiden kurtarmaktır. Bunun için iki ayrı senaryo söz konusudur. Birinci senaryoda, bozucu etkiyi temsil eden süzgeç bilinir. İkinci senaryoda ise bozucu süzgeç bilinmez. Gerçek ortamlardan alınan görüntüler için ikinci senaryo geçerlidir. Problem, eksik bilgi nedeniyle 'kötü durumlu' olarak tanımlanır. Dolayısıyla çözüm birden fazla ya da hiç olmayabilir. Ayrıca çözüm, başlangıç noktasına, kullanılan yönteme, yapılan kabullere, görüntünün niteliğine bağlı olarak değişir. Bu tür bir problemin çözümü için körleme ters evrişim yöntemleri mevcuttur. Bu projede, hem doğrudan hem de körleme ters evrişim için bir dizi yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler, Matlab ortamında gerçekleştirilmiş bir görüntü işleme platformu üzerine, kullanıcı kolaylığı düşünülerek monte edilmiştir. Geliştirilen yöntemler, gerçek ortamlardan alınan ve doğal nedenlerle bozulma geçirmiş görüntüler üzerinde denenmişlerdir. Astronomik ve medikal görüntüler üzerinde yapılan çalışmalarda, halen var olan körleme ters evrişim yöntemlerine ve bazı yazılım paketlerinde bulunan kenar bulma ağırlıklı netleştirme yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar alınmıştır.

Suggestions

Towards a new understanding of nature: material ecology in architecture
özdemir, berrin; Basa, İnci; Department of Architecture (2021-9-10)
Nature has changed and updated throughout history as a definition that human species describes the environment in which they live, by attributing meaning to materials, forms and behaviors outside than human activity. Until the Renaissance, nature was believed to be the creation of a transcendental power with an absolute plan containing occult messages about its ideal state to be puzzled, but later it began to be considered as a chaotic environment that should be ordered by human. With the cooperation of the...
A new clustering scheme and its use in an information retrieval system incorporating the support of a database machine
Can, Fazlı; Özkarahan, Esen A.; Department of Computer Engineering (1984-11)
The need for immediate and accurate access to the current literature at one side and the information explosion on the other side have caused the development of information retrieval systems. in this work, information retrieval problem is studied and new concepts and methodologies are proposed for its solution. The new proposals are cover coefficient and cluster seed power concepts and the methodologies for estimating the number of clusters within a col...
A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles
Kaya, Yasin Yağız; Akkar Ercan, Z. Müge; Department of City and Regional Planning (2021-12-09)
To live and take shelter, creating a physical environment for human beings first started with carving and then continued with the learning of constructing and building. These constructed physical environments expanded over time according to the needs and ultimately became cities. Several factors affect the physical forms of the cities. Some of these factors are directly related to human decisions, while others are independent of people. In history, cities and urban space design have continuously changed and...
Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi
Somel, Mehmet; Ghalichi, Ayshin; Alici, Ahmet Yetkin; Turan, Zeliha Gözde; Izgi, Hamit; Baloğlu, Onur; Sağlican, Ekin; Parvizi, Poorya; Dönertaş, Handan Melike(2016-12-31)
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında ...
Applications of estimation techniques on genetic and other types of data
Aslan, Murat; Akkaya, Ayşen; Department of Statistics (2003)
The parameters of genetic and other types of data, particularly with small samples, are estimated by using method of moments, least squares, minimum chi- square, maximum likelihood and modified maximum likelihood estimation methods. These methods are also compared in terms of their efficiencies and robustness property.
Citation Formats
T. E. Tuncer, “Yeni bir ters evrişim yöntemi ve görüntü iyileştirmede kullanımı,” 2000. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95498.