Çok işlevli cam ve seramik ürünleri için yarı iletken fotokatalitik ince filmlerin geliştirilmesi

Download
2008
Karakaş, Gürkan
Bakır, Ufuk
Citation Formats
G. Karakaş and U. Bakır, “Çok işlevli cam ve seramik ürünleri için yarı iletken fotokatalitik ince filmlerin geliştirilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RRd09EZz0.