Hide/Show Apps

Realistic applications of action languages for worklow management

Bu projenin iki amacı vardır. Bunlardan ilki, kendi geliştirdiğimiz iş akışı tanımlama dilini kullanarak tanımlanan iş akışlarını C eylem dilinde yazılmış program haline getiren bir çevirmen sisteminin geliştirilmesi, C eylem dilindeki bu programlar için model(ler) bulma, ve bu programların nasıl çalıştığını görmek için geçiş şemalarını çizen bir araç geliştirmedir. Projenin diğer bir amacı ise, iş akışı konusunda elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerle başka problemlerin çözümü için C eylem dilini ve onun getirdiği altyapıyı kullanmaktır. Bu amaçla, bir ön çalışma olarak, gerçek hayattan alınma bir trafik problemini C dilini kullanarak çözmüş bulunmaktayız. İş akışı yönetimi sistemleri kurumların otomasyon işlemleri için ümit vaad eden bir çözümdür. İş akışını modellemek ve çalıştırmak için pek çok ticari ürün mevcuttur. Ancak, iş akışı yönetim sistemlerinin kuramsal temelleri eksiktir. Diğer bir yandan, eylem dilleri, eylem sistemlerini tanımlama problemine en son yaklaşımlardan biridir. C dili, nedenselliğin açıklanması kuramını temel alan, bir yüksek düzey eylem tanımlama dilidir.İş akışı süreçlerinin biçimselleştirilmesi için yapılan pek çok öneriden biri eylem tanımlama dili C'nin kullanılmasıdır. Bu projede, iş akışı süreçlerinin eylem tanımlama dili C kullanılarak biçimselleştirilmesinde kullanılması amacı ile bir yüksek düzey iş akışı tanımlama dili olan WoDeL tasarlanmıştır ve WoDeL dilinden C diline bir çevirim tanımlanmıştır. Ayrıca, çevirim işinin otomatik olarak yapılabilmesini sağlamak için bir çevirim aracı geliştirilmiştir. Bu biçimselleştirme, iş akışı süreç tanımları üzerinden akıl yürütme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, önerilen biçimselleştirme geliştirilerek iş akışı süreçlerinin doğrulanması ve en iyilenmesi amaçları için kullanılabilir. Ayrıca iş akışı sürecini görsel olarak izlemeye yarayan bir araç geliştirilmiştir. C diline çevrilen programları farklı model bulucularla denemek mümkündür.