Hide/Show Apps

Anadolu\'daki Çeşitli Arkeolojik Kazılardan Çıkarılmış Koyun Örneklerinden Antik DNA (aDNA) İzole Etmek ve aDNS\'ya Dayalı mtDNA Haplogrup Tayini Yapmak