Anadolu\'daki Çeşitli Arkeolojik Kazılardan Çıkarılmış Koyun Örneklerinden Antik DNA (aDNA) İzole Etmek ve aDNS\'ya Dayalı mtDNA Haplogrup Tayini Yapmak

Download
2014
Togan, Z. İnci
Gündem, Yumni Can
Pişkin, Evangelia
Yaka, Reyhan
Citation Formats
Z. İ. Togan, Y. C. Gündem, E. Pişkin, and R. Yaka, “Anadolu\‘daki Çeşitli Arkeolojik Kazılardan Çıkarılmış Koyun Örneklerinden Antik DNA (aDNA) İzole Etmek ve aDNS\’ya Dayalı mtDNA Haplogrup Tayini Yapmak,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZM016YzM.