Hide/Show Apps

Adipoz Dokuda Obezite İlişkili Tip 2 Diyabet Sonucu Görülen Moleküler Değişimlerin Ve Palmitoleik Asitin Bu Değişimler Üzerindeki Tedavi Edici Etkisinin Fourier Dönüşüm Kızılötesi Mikrospektroskopisi İle İncelenmesi