Türkiye'de bebek ölümlerini belirleyen sosyoekonomik faktörler

Download
2011
Kırdar, Güray Murat

Suggestions

The determinants of financial development in Turkey : A principal component analysis
Börü, Mesrur; Erol, Işıl; Department of Economics (2009)
This thesis investigates the determinants of financial development in Turkey. Principle Component Analysis (PCA) is employed in order to examine the main determinants of financial sector development and shed light on the structure of the financial system in Turkey. The empirical studies on financial development suffer from the measurement problem. This study aims to remedy the measurement problem by providing proxies that explain different aspects of financial development more accurately than other proxies ...
Türkiye'nin doğal zeolit kaynaklarının teknolojik değerlendirmesi
Çulfaz, Ali; Yücel, Hayrettin; Ural, Turhan Ahmet; Abusefa, Abdelrahim(1994)
Çok sayıda endüstriyel süreç ile tarım ve hayvancılık alanlarında potansiyel olarak uygulanabilirliği laboratuvar çalışmalarıyla önerilen doğal zeolitlerin tüketim düzeyi, gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok düşüktür. Bu araştırmada Türkiye zeolitleriyle ilgili çalışmalar derlenmiş, yerbilimleri ağırlıklı çalışmalar, zeolit karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar ve uygulamaya yönelik araştırmalar olarak sınıflandırılmış ve kritik değerlendirmeleri yapılmıştır. Zengin rezervleri olan Bigadiç ve Gördes klinop...
Türkiye’de bilginin toplumsallaşmasında elektronik yayınların rolü
Kıpçak, Halil (2019-12-01)
As a result of the development of technology and the advancement of the internet and communication technologies, computer and internet has started to be used effectively in every sphere of our lives after 1990, the widespread use of the internet and the WWW (World Wide Web), have brought about a new type of publishing termed as “electronic publishing”. At the beginning of 1995, electronic publishing started to take an essential step in the life of press and publishing. Thus, the internet has become the...
Türkiye’xxdeki tifi olmayan salmonellalarin moleküler karakterizasyonu
Elpek, K; İçgen, Bülent; Yıldırmak, T; Özcengiz, Gülay (null; 2001-08-21)
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Citation Formats
G. M. Kırdar, “Türkiye’de bebek ölümlerini belirleyen sosyoekonomik faktörler,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBMk5UUTA.