Türkiye'nin doğal zeolit kaynaklarının teknolojik değerlendirmesi

Download
1994
Çulfaz, Ali
Yücel, Hayrettin
Ural, Turhan Ahmet
Abusefa, Abdelrahim
Çok sayıda endüstriyel süreç ile tarım ve hayvancılık alanlarında potansiyel olarak uygulanabilirliği laboratuvar çalışmalarıyla önerilen doğal zeolitlerin tüketim düzeyi, gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok düşüktür. Bu araştırmada Türkiye zeolitleriyle ilgili çalışmalar derlenmiş, yerbilimleri ağırlıklı çalışmalar, zeolit karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar ve uygulamaya yönelik araştırmalar olarak sınıflandırılmış ve kritik değerlendirmeleri yapılmıştır. Zengin rezervleri olan Bigadiç ve Gördes klinoptiloliti örneklerinin uygulamaya yönelik kimyasal ve fiziksel karakterizasyon deneyleri yapılmıştır (Kimyasal analizleri, X-ışını kırınım desenleri, SEM fotoğrafları, TGA eğrileri, gözenek dağılımları, ısıl dayanıklılıkları, katyon değişimi, vb.). Doğal zeolit kaynaklarının kullanım düzeyini ve pazar payını artırma amacıyla, zeolit karakterizasyonu çalışmalarına ağırlık verilmesi, uygulamaya yönelik araştırmaların iyi tanımlanmış zeolit malzemeler kullanılarak yapılması ve pazar geliştirme çalışmalarının kullanılan zeolitin birim malzeme değerinin düşük olduğu alanlarda yoğunlaştırılması önerilmektedir.
Citation Formats
A. Çulfaz, H. Yücel, T. A. Ural, and A. Abusefa, “Türkiye’nin doğal zeolit kaynaklarının teknolojik değerlendirmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RjM053PT0.