Hide/Show Apps

Transversely izotropik ortamda derinlik migrasyonu uygulanmış CRP gruplarının tomografisi ile hız, derinlik ve anizotropi parametrelerinin belirlenmesi

2004
Kadıoğlu, Selma
Bu pojede tabaka hızlarının, arayüzey derinliklerinin ve arayüzeylere ait Thomsen's 8 anizotropi parametresinin belirlenmesi için, iki boyutlu düşey simetri eksenli enine (transversely) izotropik ortamda (VTI ortam), yığma öncesi derinlik migrasyonu uygulanmış ortak yansıma noktası gruplarının (CRP gathers) tomografisine dayanan bir yöntem sunulmaktadır. Yöntem, VTI ortam için meteryal parametrelerindeki ve arayüzey derinliklerindeki saçılmalardan dolayı bir CRP ışın çifti boyunca seyahat zamanındaki değişiklikleri tanımlamayı sağlayan tomografik prensipleri kullanır. Özel ayrıklaştırma işleminden sonra tomografi denklemleri elde edilir. Yeni parametre değerleri için denklemler sönümlü enküçük kareler yöntemi ile çözülür. Geliştirilen tomografi programı birkaç teorik model üzerinde test edilerek gerçek yeraltı parametrelerinin yeniden elde edilebilirliği gösterildi.