Karaciğer kanseri kök hücre ksenograft modelinde sitotoksik aktiviteli yeni ilaç adaylarının etkilerinin belirlenmesi

Download
2017
Atalay, Rengül
Kahraman, Deniz Cansen
Primer karaciğer kanseri (Hepatoselüler kanser, HSK) Dünya sağlık örgütü verilerine göre altıncı en sık görülen ve diğer kanser türleri arasında ölümcül olan ikinci kanser türüdür. Karaciğer kanserinin histolojik yapısı oldukça heterojendir. Sıklıkla siroz zemininde oluşan karaciğer kanseri, hepatik öncü hücre (Hepatic Progenitor Cells HPC) olarak adlandırılan hücrelerden kaynaklanmaktadır. Kök hücre belirteçlerini ve özelliklerini taşıyan bu hücreler, kronik hepatit ve siroz sürecinde uzun süreli hasara uğramış karaciğer hücrelerini yenilemek amacıyla çoğalmaya başlarlar. Ancak bu süreçte hepatik öncü hücreler, viral karaciğer hastalıkları nedeniyle veya diğer genotoksik streslerden (örn. HBV, aflatoksinler) hasarlandıkları için transforme olmuşlardır. Bu nedenle de bir grup hepatik öncü hücrenin kanser kök hücre davranışını gösterdikleri tespit edilmiştir ve bu hücreler “yan hücre popülasyonu” olarak tanımlanmıştır. Bu projenin amacı, karaciğer kanseri hücre hatlarında kanser kök hücrelerine karşı in vitro ve in vivo etkili ilaç adaylarını belirlemektir. Seçilen 2 iyi huylu ve 2 kötü huylu karaciğer kanseri hücre hatları, PI3K/Akt kinaz sinyal yolu inhibitörlerini de içeren inhibitör kütüphanesinden sitotoksik aktiviteli ilaç adayları ve yanısıra, Sorafenib, kamtotesin, doksorubisin, ile muamele edilerek, akış sitometrisi ile kanser kök hücre özelliği taşıyan hücreler (CD133+/EpCAM+ veya CD90+, CD44+) üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Sonrasında, Sorafenib gibi hastalarda kanser kök hücre zenginleşmesine bağlı dirence sebep olan ilaçların etkilerini elimine etmek için seçilen inhibitörler ile kombinasyon çalışmaları yapılmıştır. Yapılan in vitro çalışmaların in vivo olarak tanımlanması amacıyla, tüysüz farede hollow fibre implantasyon tekniği uygulanmıştır. Hem kendi çalışmalarımız, hem de literatürdeki diğer çalışmalar dikkate alındığında PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağı inhibitörlerinin anti-kanser tedavisindeki potansiyel rolü görülmüş ve doğru kombinasyonlarla Sorafenib`in anti-kanser etkisini arttırdığı gözlemlenmiştir.

Suggestions

Molecular investigation of therapeutical effects of Ɣ-tocotrienol conjugation therapy with doxorubicin on hepatocellular carcinoma cell line HePG2
Özyurt, İpek; Son, Çağdaş Devrim; Department of Biology (2017)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth leading tumor of the liver tissue in terms of frequency of occurrence and third in terms of mortality. Even though, the most widely used chemotherapeutic agent doxorubicin in treatment of HCC had a great impact for development of therapeutic strategies preventing the progression of tumor formation and elucidating the physiological characteristics of tumor tissue. Moreover, use of doxorubicin minimizes the side effects of the drug in the individual and prevents the...
Network-based discovery of molecular targeted agent treatments in hepatocellular carcinoma
Fayetörbay, Rumeys; Tunçbağ, Nurcan; Department of Bioinformatics (2020)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most-deadly cancers and the most common type of primary liver cancer. Multikinase inhibitor Sorafenib is one of FDA approved targeted agents in HCC treatment. PI3K/AKT/mTOR pathway is altered in about 51% of HCC; hence, understanding how Sorafenib and PI3K/AKT/mTOR pathway inhibitors act at signaling level is crucial for targeted therapies and to reveal the off-target effects. In this work, we use gene expression profiles (GEPs) of HCC cells (Huh7 and Mahlavu) wh...
Identification of gene mutations involved in drug resistance in liver cancer using RNA-SEQ data analysis
Shojaei, Mona; Atalay, Rengül; Acar, Aybar Can; Department of Bioinformatics (2016)
A significant concern in cancer research is the detection of cancer associated somatic mutations. Liver cancer is the 5th most common and 2nd deadliest cancer in the world. Several somatic mutations were previously reported in liver cancer but their relations to chemotherapeutic response was not studied in detail. In this study, the relationship between mutation status and drug treatment response of well-differentiated Huh7 and poorly-differentiated Mahlavu liver cancer cells were analyzed. The RNA-Seq data...
Cell-surface interactions in a breast cancer model
Antmen, Ezgi; Hasırcı, Vasıf Nejat; Demirci, Utkan; Department of Biotechnology (2017)
Breast cancer, is one of the most commonly diagnosed cancers, has a high mortality rate. One in every eight women (12.3%) develops breast cancer at some stage of their lives and this is the cause of about 15% of cancer deaths in women and 3% of total deaths. It is therefore important to study the behavior of breast cancer cells. Measurement of the mechanical properties of cancer cells leads to new insights such as that cancer cells are softer than healthy cells. Also, metastatic cancer cells were found to b...
Analyses and modeling of ovarian cancer microarray data
Karakelle, Barış S; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Department of Biomedical Engineering (2019)
Ovarian cancer is one of the common cancer types among other oncological diseases. The major causes of this cancer can be listed as age, obesity, hormone therapy, material inheritance and contraceptive pills. Due to its generality and importance, many researches have been conducted from distinct labs about this illness and its plausible causes have been intensively investigated either inmicroarray studies, where just part of the related genes are detected, or in thepairwise correlation analyses between the ...
Citation Formats
R. Atalay and D. C. Kahraman, “Karaciğer kanseri kök hücre ksenograft modelinde sitotoksik aktiviteli yeni ilaç adaylarının etkilerinin belirlenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZNU5UWTI.