Graduate School of Informatics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (92)

Has File(s)
No (74)
Yes (18)

Author
Eren, Pekin Erhan (11)
Koçyiğit, Altan (10)
Çakır, Murat Perit (8)
Acartürk, Cengiz (7)
Zeyrek Bozşahin, Deniz (7)

Subject
Yazılım Mühendisliği (9)
Dilbilim (8)
Bilgi (Enformasyon) Sistemleri ve Komünikasyon Teknolojisi (7)
Psikoloji (7)
Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi (6)

Date Issued
1995 - 1999 (1)
2000 - 2009 (9)
2010 - 2019 (80)
2020 - 2021 (2)

Item Type
Project (73)

Recent Submissions

Kanserde Tümöre Özgü Protein Etkileşim Ağlarının Alternatif Uç Birleştirme Olaylarıyla Yeniden Oluşturulması
Tunçbağ, Nurcan(2021-01-15)
Alternatif uç birleştirme proteomun ve sonrasında interaktomun çeşitliliğine katkı sağlayan önemli transkripsiyon sonrası mekanizmalardan biridir. Tek bir genden, farklı protein izoformlarının üretilmesine imkân verir. E...
Derin Öğrenme Teknikleri Ve Ağ Analizi Yöntemleriyle Hazırlanmış Kapsamlı Biyomedikal İlişkiler Kaynağı
Çetin Atalay, Rengül; Atalay, Mehmet Volkan; Doğan, Tunca(2020-03-01)
Deneysel biyomedikal arastırmalara yardımcı olmak için mevcut islemsel (computational) araçlar ve hizmetlerin, veri çesitliligi ve veri baglantılılıgı açılarından eksiklikleri bulundugundan dolayı, gerçek problemlere çöz...
Insan Beyninin Derin Ve Paralel Bir Mimari Ile Modellenmesi
Çakır, Murat Perit; Cinbiş, Ramazan Gökberk; Özay, Mete; Yarman Vural, Fatoş Tunay(2019-04-01)
Bu projede, fMRG (Fonksiyonel Manyetik Resonans Görüntüleme) veri tabanları kullanarak insan beynindeki bilissel süreçler için çok çözünürlüklü ve hiyerarsik beyin agları gelistirilmistir. Bu yaklasım, hesaplamalı nöro...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma ...
Türkçe Söylem Bankasında Yeni Anlambilimsel İşaretlemeler: Atıflar
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Sayginer, Ege; Güven, Arzu Burcu; Soycan, Nihan(2018-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen Türkçe Söylem Bankası projesinin (no. 107E156) çıktısı olan ortalama 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nı (Turkish Discourse ...
Mantıksal Gösterimden Dil İfadesi Üretmenin Makina Öğrenimi
Bozşahin, Hüseyin Cem; Öter, Firat(2018-12-31)
Bu proje ile mantıksal bir gösterimden dil ifadesi türetimi çalışılacaktır. Bu çalışma için gerekli kuramsal temel yönetici tarafından geliştirilmektedir. Makina öğrenme ve modelleme teknikleri kullanılacaktır. Hem teorik ...
ÇEVRİMİÇİ BİLGİLERİN KALİTESİNİN OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Taşkaya Temizel, Tuğba; Ölçer, Didem(2018-12-31)
Çevrimiçi bilgilerin kalitesinin değerlendirilmesi, özellikle son yıllarda, artan bilgi miktarından dolayı önem kazanmış bir konudur. Paylaşılan birçok bilgi filtrelenmeden kişilere ulaşmaktadır ve sıklıkla yanlış ya da ci...
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Yandık, Yücelen Bahadır; Şener, Umut; Tıltak, Damla; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan(2018-12-31)
Bu projede Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanılmak üzere bir süreç modelleme ve süreç yönetim çatısı geliştirilecektir. İlk olarak mevcut iş süreci modelleme yaklaşımlarından biri seçilerek Endüstri 4.0 özelinde genişleti...
IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Aydın Son, Yeşim(2018-12-31)
Endüstride yaygın kullanıma sahip olan Borun tedaviye yönelik birçok kullanımınının da keşfedilmesiyle Borun uyardığı yararlı veya toksik biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada borun ...
İÇGÖRÜ MÜ SOSYAL ÖĞRENME Mİ? UYKU VE ARANIN ÇOCUKLARIN İNOVATİF PROBLEM ÇÖZME YETİSİNE ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Gönül, Gökhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı içgörü ve sosyal öğrenmeninçocukların inovatif problem çözme yetisine etkisini araştırmaktır.
Argüman Yapısı ve Görünümün Adlaştırma Süreçlerindeki Rolü
Özge, Umut; Güven, Arzu Burcu(2018-12-31)
Proje Türkçe türetimsel biçimbiliminde (İng. derivational morphology) yer alan adlaştırma süreçlerinin (İng. nominalization) detaylı bir analizini yapmak; (ii) bu analiz temelinde argüman yapısı (İng. argument structure) v...
Glioblastoma'da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi
Tunçbağ, Nurcan(2018-12-31)
Kanser heterojen bir hastalıktır. Tümörler üzerine yapılan gen ekspresyon ve proteomik deneyleri sonuçları farklı hastalarda tümörlerin son derece heterojen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Standart terapiler tümörler arası he...
Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler
Özkan Yıldırım, Sevgi; Pancar, Tansu(2018-12-31)
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir...
SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu göziz...
Dördey-temelli Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Yöntemleriyle Ses Kaynaklarının Konum Kestirimi ve Ayrılması
Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018-12-31)
Ses kaynaklarının ses nesnesi olarak kaydedilmesi ve konumlarının bu kayıtlardan çıkartılması nesne temelli ses kodlama algoritmaları için önemli bir adımdır. Bu projede iki adet akustik vektör sensör (B-format mikforon) k...
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı
Yandık, Yücelen Bahadır; Eren, Pekin Erhan; Akyol, Mehmet Ali; Gökalp, Mert Onuralp; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan(2018-12-31)
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı projesinin amacı, üretim değer zincirinde dağıtık vaziyette bulunan işletmelerin kabiliyetlerinin servis olarak toplandığı yeni bir platformtasarlamaktır. B...
SOSYAL ORTAMIN BİLİŞSEL PERFORMANS VE ZAMAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Usal, Kerem Alp; Duzcu, Halil(2018-12-31)
Bu calismada, kisinin bir görevi yalniz basina, odada ona ilgi göstermeyen ikinci biri varken ve odada onu degerlendiren birisi varken yapmasi halinde bilissel performans ve yaman algisinda olacak degisiklikler incelenecek...
Serbest-el taramayla elde edilen B-modu ultrason videodan 3B hacimsel görüntü oluşturma, görüntü onarma, ters-evrişim ve çözünürlük-üstü uygulamalar
Mumcuoğlu, Ünal Erkan(2018-12-31)
Ultrason, çağdaş tıpta insan içi dokuların görüntülenmesinde kullanılan pek çok modalite arasında (röntgen BT, MR vb.) yumuşak doku kontrastının iyi olması, dokuya zarar vermeme özelliği ve taşınabilir oluşu sebebiyle günü...
Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
Koçyiğit, Altan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra(2018-12-31)
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım öner...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kayde...
Citation Formats