Graduate School of Informatics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (86)

Has File(s)
No (68)
Yes (18)

Author
Eren, Pekin Erhan (11)
Koçyiğit, Altan (10)
Acartürk, Cengiz (7)
Zeyrek Bozşahin, Deniz (7)
Çakır, Murat Perit (7)

Subject
Yazılım Mühendisliği (9)
Dilbilim (8)
Bilgi (Enformasyon) Sistemleri ve Komünikasyon Teknolojisi (7)
Psikoloji (7)
Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi (6)

Date Issued
1995 - 1999 (1)
2000 - 2009 (8)
2010 - 2018 (77)

Recent Submissions

Argüman Yapısı ve Görünümün Adlaştırma Süreçlerindeki Rolü
Özge, Umut; Albayrak, Samet; Güven, Arzu Burcu(2018-12-31)
Proje Türkçe türetimsel biçimbiliminde (İng. derivational morphology) yer alan adlaştırma süreçlerinin (İng. nominalization) detaylı bir analizini yapmak; (ii) bu analiz temelinde argüman yapısı (İng. argument structure) v...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek; Ergün, Oğuzcan(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma ...
IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Aydın Son, Yeşim; Tombuloğlu, Ayşegül(2018-12-31)
Endüstride yaygın kullanıma sahip olan Borun tedaviye yönelik birçok kullanımınının da keşfedilmesiyle Borun uyardığı yararlı veya toksik biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada borun ...
Mantıksal Gösterimden Dil İfadesi Üretmenin Makina Öğrenimi
Bozşahin, Hüseyin Cem; Akkuş, Sami; Öter, Firat(2018-12-31)
Bu proje ile mantıksal bir gösterimden dil ifadesi türetimi çalışılacaktır. Bu çalışma için gerekli kuramsal temel yönetici tarafından geliştirilmektedir. Makina öğrenme ve modelleme teknikleri kullanılacaktır. Hem teorik ...
ÇEVRİMİÇİ BİLGİLERİN KALİTESİNİN OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Taşkaya Temizel, Tuğba; Bulut Genç, Güliz; Ölçer, Didem(2018-12-31)
Çevrimiçi bilgilerin kalitesinin değerlendirilmesi, özellikle son yıllarda, artan bilgi miktarından dolayı önem kazanmış bir konudur. Paylaşılan birçok bilgi filtrelenmeden kişilere ulaşmaktadır ve sıklıkla yanlış ya da ci...
Dördey-temelli Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Yöntemleriyle Ses Kaynaklarının Konum Kestirimi ve Ayrılması
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Üstün, Eray(2018-12-31)
Ses kaynaklarının ses nesnesi olarak kaydedilmesi ve konumlarının bu kayıtlardan çıkartılması nesne temelli ses kodlama algoritmaları için önemli bir adımdır. Bu projede iki adet akustik vektör sensör (B-format mikforon) k...
Glioblastoma'da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi
Tunçbağ, Nurcan(2018-12-31)
Kanser heterojen bir hastalıktır. Tümörler üzerine yapılan gen ekspresyon ve proteomik deneyleri sonuçları farklı hastalarda tümörlerin son derece heterojen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Standart terapiler tümörler arası he...
SOSYAL ORTAMIN BİLİŞSEL PERFORMANS VE ZAMAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Usal, Kerem Alp; Duzcu, Halil(2018-12-31)
Bu calismada, kisinin bir görevi yalniz basina, odada ona ilgi göstermeyen ikinci biri varken ve odada onu degerlendiren birisi varken yapmasi halinde bilissel performans ve yaman algisinda olacak degisiklikler incelenecek...
İÇGÖRÜ MÜ SOSYAL ÖĞRENME Mİ? UYKU VE ARANIN ÇOCUKLARIN İNOVATİF PROBLEM ÇÖZME YETİSİNE ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Gönül, Gökhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı içgörü ve sosyal öğrenmeninçocukların inovatif problem çözme yetisine etkisini araştırmaktır.
SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu göziz...
Türkçe Söylem Bankasında Yeni Anlambilimsel İşaretlemeler: Atıflar
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Kurfalı, Murathan; Sayginer, Ege; Güven, Arzu Burcu; Soycan, Nihan(2018-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen Türkçe Söylem Bankası projesinin (no. 107E156) çıktısı olan ortalama 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nı (Turkish Discourse ...
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Gümüşoğlu, Abdullah; Akyol, Mehmet Ali; Şener, Umut; Yandık, Yücelen Bahadır; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Tıltak, Damla(2018-12-31)
Bu projede Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanılmak üzere bir süreç modelleme ve süreç yönetim çatısı geliştirilecektir. İlk olarak mevcut iş süreci modelleme yaklaşımlarından biri seçilerek Endüstri 4.0 özelinde genişleti...
Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler
Özkan Yıldırım, Sevgi; Altinişik, Said; Pancar, Tansu(2018-12-31)
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir...
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı
Eren, Pekin Erhan; Yandık, Yücelen Bahadır; Gökalp, Mert Onuralp; Akyol, Mehmet Ali; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan(2018-12-31)
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı projesinin amacı, üretim değer zincirinde dağıtık vaziyette bulunan işletmelerin kabiliyetlerinin servis olarak toplandığı yeni bir platformtasarlamaktır. B...
Serbest-el taramayla elde edilen B-modu ultrason videodan 3B hacimsel görüntü oluşturma, görüntü onarma, ters-evrişim ve çözünürlük-üstü uygulamalar
Mumcuoğlu, Ünal Erkan; Cüneyitoğlu Özkul, Mine(2018-12-31)
Ultrason, çağdaş tıpta insan içi dokuların görüntülenmesinde kullanılan pek çok modalite arasında (röntgen BT, MR vb.) yumuşak doku kontrastının iyi olması, dokuya zarar vermeme özelliği ve taşınabilir oluşu sebebiyle günü...
Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
Koçyiğit, Altan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Gümüşoğlu, Abdullah; Akyol, Mehmet Ali(2018-12-31)
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım öner...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kayde...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Sinirsel İzdüşümlerinin Çok Kipli İncelemesi
Çakır, Murat Perit; Ayaz, Hasan(2018)
Sosyal etkilesim beynin gelisiminde ve bilissel süreçlerin sekillenmesinde temel bir rolesahiptir. Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik izdüsümlerini arastıran ve sonyıllarda öne çıkmaya baslayan bir arastı...
ODTÜ Merkez Yerleşke 3 Boyutlu Veri Tabanı Oluşturma
Çetin, Yasemin; İpekoğlu, Esma; Yıldırım, Yakup; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Özdemir, Okan Bilge; Düzgün, Hafize Şebnem; Dalgıç, Ceylan(2017-12-31)
Bu proje ile ODTÜ merkez yerleşkesinin yerden ve havadan yüksek çözünürlükle veri çekiminin gerçekleştirilmesi ve bu veriden 3 boyutlu veri modellerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında elde edilecek veri ve ...
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Baltacı Akhüseyinoğlu, Nuray; Acartürk, Cengiz; Çilingir, Fatma Canan; Barış, Buket Tuba; Canbaz, Pelin; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Alkan, Serkan; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri ...
Citation Formats