Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Argüman Yapısı ve Görünümün Adlaştırma Süreçlerindeki Rolü
Özge, Umut; Albayrak, Samet; Güven, Arzu Burcu(2018-12-31)
Proje Türkçe türetimsel biçimbiliminde (İng. derivational morphology) yer alan adlaştırma süreçlerinin (İng. nominalization) detaylı bir analizini yapmak; (ii) bu analiz temelinde argüman yapısı (İng. argument structure) v...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek; Ergün, Oğuzcan(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma ...
Glioblastoma'da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi
Tunçbağ, Nurcan(2018-12-31)
Kanser heterojen bir hastalıktır. Tümörler üzerine yapılan gen ekspresyon ve proteomik deneyleri sonuçları farklı hastalarda tümörlerin son derece heterojen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Standart terapiler tümörler arası he...
ODTÜ Merkez Yerleşke 3 Boyutlu Veri Tabanı Oluşturma
Çetin, Yasemin; İpekoğlu, Esma; Yıldırım, Yakup; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Özdemir, Okan Bilge; Düzgün, Hafize Şebnem; Dalgıç, Ceylan(2017-12-31)
Bu proje ile ODTÜ merkez yerleşkesinin yerden ve havadan yüksek çözünürlükle veri çekiminin gerçekleştirilmesi ve bu veriden 3 boyutlu veri modellerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında elde edilecek veri ve ...
Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması
Betin Can, Aysu; Ever, Enver; Hökelekli, Gülçin; Özcan, Ibrahim Barbaros; Ünver, Fatih(2016-12-31)
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulama...
Protein Kinaz İnhibitörlerinin Hücre Sinyal Yollarındaki Yeni Hedeflerinin Sistem Biyolojisi Yöntemleri İle Tanımlanması
Atalay, Rengül; Erşahin, Tülin(2016-12-31)
ÖZETProtein kinazlar hücresel sinyal ileti yolaklarında anahtar görevi alarak alan hücrenin sağkalım ve ölüm mekanizmalarını kontrol ederler. Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmaya başlayan yeni kanser ilaçlarının b...
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Baltacı Akhüseyinoğlu, Nuray; Acartürk, Cengiz; Çilingir, Fatma Canan; Barış, Buket Tuba; Canbaz, Pelin; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Alkan, Serkan; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri ...
AÇIK KÜRESEL AKUSTİK YEĞİNLİK SONDALARI KULLANILARAK SES KAYNAĞI KONUMLANDIRMA
Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2015-12-31)
Akustik yeğinliğin (acoustic intensity), ses kaynaklarının konumlandırılması amacıyla etkili şekilde kullanılabileceği bilinmektedir. Akustik yeğinliğin yüksek kesinlikle kestirilebildiği durumlarda yeğinlik vektörünün örn...
MikroRNA-Transkripsiyon Faktörü Düzenleyici Ağlarının Gen İfade Verisinden Olasılıksal Tema Modelleri Kullanılarak Tanımlanması
Acar, Aybar Can; Sürün, Bilge; Tercan, Bahar; Oğuz, Gökçe(2015-12-31)
Gen ifadesinde transkripsyion faktörlerinin pozitif ve mikroRNA'ların negatif etkisinin koordinasyonu ile belli hücre aktivitelerinin düzenlenlenişi son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu konuya ilgi artmış...
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN OKUMA ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÖZ HAREKETLERİ ANALİZİ YOLUYLA BİR DENEYSEL İNCELEME
Acartürk, Cengiz; Gönül, Gökhan; Yazıhan, Nakşidil; Beken Fikri, Figen(2015-12-31)
Bu projede askerlik görevi sırasında savaş/çatışma travması yaşamış olan kişilerin kelime ve/veya cümle okuma etkinlikleri sırasında ortaya çıkan okuma örüntülerinin, özellikle cümleler içinde geçen kelimelerin anlamsal öz...