Graduate School of Informatics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (86)

Has File(s)
No (68)
Yes (18)

Author
Eren, Pekin Erhan (11)
Koçyiğit, Altan (10)
Acartürk, Cengiz (7)
Zeyrek Bozşahin, Deniz (7)
Çakır, Murat Perit (7)

Subject
Yazılım Mühendisliği (9)
Dilbilim (8)
Bilgi (Enformasyon) Sistemleri ve Komünikasyon Teknolojisi (7)
Psikoloji (7)
Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi (6)

Date Issued
1995 - 1999 (1)
2000 - 2009 (8)
2010 - 2018 (77)

Item Type
Project (67)

Recent Submissions

Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
Koçyiğit, Altan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Gümüşoğlu, Abdullah; Akyol, Mehmet Ali(2018-12-31)
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım öner...
Glioblastoma'da Hastaya Özgü Sinyal Ağlarının Hedef Molekül Belirlenmesine Yönelik Yapısal Modellenmesi
Tunçbağ, Nurcan(2018-12-31)
Kanser heterojen bir hastalıktır. Tümörler üzerine yapılan gen ekspresyon ve proteomik deneyleri sonuçları farklı hastalarda tümörlerin son derece heterojen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Standart terapiler tümörler arası he...
Sağlık Alanında Mobil ve Giyilebilir Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Ampirik İncelemeler
Özkan Yıldırım, Sevgi; Altinişik, Said; Pancar, Tansu(2018-12-31)
Mobil ve giyilebilir teknolojilerin sağlık alanında kullanımı, teknolojik ilerlemeler neticesinde, özellikle mobil işlem gücü ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hızla önem kazanmaktadır. Mobil ve giyilebilir...
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı
Eren, Pekin Erhan; Yandık, Yücelen Bahadır; Gökalp, Mert Onuralp; Akyol, Mehmet Ali; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan(2018-12-31)
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı projesinin amacı, üretim değer zincirinde dağıtık vaziyette bulunan işletmelerin kabiliyetlerinin servis olarak toplandığı yeni bir platformtasarlamaktır. B...
Serbest-el taramayla elde edilen B-modu ultrason videodan 3B hacimsel görüntü oluşturma, görüntü onarma, ters-evrişim ve çözünürlük-üstü uygulamalar
Mumcuoğlu, Ünal Erkan; Cüneyitoğlu Özkul, Mine(2018-12-31)
Ultrason, çağdaş tıpta insan içi dokuların görüntülenmesinde kullanılan pek çok modalite arasında (röntgen BT, MR vb.) yumuşak doku kontrastının iyi olması, dokuya zarar vermeme özelliği ve taşınabilir oluşu sebebiyle günü...
Argüman Yapısı ve Görünümün Adlaştırma Süreçlerindeki Rolü
Özge, Umut; Albayrak, Samet; Güven, Arzu Burcu(2018-12-31)
Proje Türkçe türetimsel biçimbiliminde (İng. derivational morphology) yer alan adlaştırma süreçlerinin (İng. nominalization) detaylı bir analizini yapmak; (ii) bu analiz temelinde argüman yapısı (İng. argument structure) v...
İÇGÖRÜ MÜ SOSYAL ÖĞRENME Mİ? UYKU VE ARANIN ÇOCUKLARIN İNOVATİF PROBLEM ÇÖZME YETİSİNE ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Gönül, Gökhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı içgörü ve sosyal öğrenmeninçocukların inovatif problem çözme yetisine etkisini araştırmaktır.
SOSYAL ORTAMIN BİLİŞSEL PERFORMANS VE ZAMAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hohenberger, Annette Edeltraud; Usal, Kerem Alp; Duzcu, Halil(2018-12-31)
Bu calismada, kisinin bir görevi yalniz basina, odada ona ilgi göstermeyen ikinci biri varken ve odada onu degerlendiren birisi varken yapmasi halinde bilissel performans ve yaman algisinda olacak degisiklikler incelenecek...
Dördey-temelli Mikrofon Dizisi Sinyal İşleme Yöntemleriyle Ses Kaynaklarının Konum Kestirimi ve Ayrılması
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Üstün, Eray(2018-12-31)
Ses kaynaklarının ses nesnesi olarak kaydedilmesi ve konumlarının bu kayıtlardan çıkartılması nesne temelli ses kodlama algoritmaları için önemli bir adımdır. Bu projede iki adet akustik vektör sensör (B-format mikforon) k...
SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu göziz...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek; Ergün, Oğuzcan(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma ...
IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Aydın Son, Yeşim; Tombuloğlu, Ayşegül(2018-12-31)
Endüstride yaygın kullanıma sahip olan Borun tedaviye yönelik birçok kullanımınının da keşfedilmesiyle Borun uyardığı yararlı veya toksik biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada borun ...
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Gümüşoğlu, Abdullah; Akyol, Mehmet Ali; Şener, Umut; Yandık, Yücelen Bahadır; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Tıltak, Damla(2018-12-31)
Bu projede Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanılmak üzere bir süreç modelleme ve süreç yönetim çatısı geliştirilecektir. İlk olarak mevcut iş süreci modelleme yaklaşımlarından biri seçilerek Endüstri 4.0 özelinde genişleti...
ÇEVRİMİÇİ BİLGİLERİN KALİTESİNİN OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Taşkaya Temizel, Tuğba; Bulut Genç, Güliz; Ölçer, Didem(2018-12-31)
Çevrimiçi bilgilerin kalitesinin değerlendirilmesi, özellikle son yıllarda, artan bilgi miktarından dolayı önem kazanmış bir konudur. Paylaşılan birçok bilgi filtrelenmeden kişilere ulaşmaktadır ve sıklıkla yanlış ya da ci...
Mantıksal Gösterimden Dil İfadesi Üretmenin Makina Öğrenimi
Bozşahin, Hüseyin Cem; Akkuş, Sami; Öter, Firat(2018-12-31)
Bu proje ile mantıksal bir gösterimden dil ifadesi türetimi çalışılacaktır. Bu çalışma için gerekli kuramsal temel yönetici tarafından geliştirilmektedir. Makina öğrenme ve modelleme teknikleri kullanılacaktır. Hem teorik ...
Türkçe Söylem Bankasında Yeni Anlambilimsel İşaretlemeler: Atıflar
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Kurfalı, Murathan; Sayginer, Ege; Güven, Arzu Burcu; Soycan, Nihan(2018-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen Türkçe Söylem Bankası projesinin (no. 107E156) çıktısı olan ortalama 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nı (Turkish Discourse ...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Sinirsel İzdüşümlerinin Çok Kipli İncelemesi
Çakır, Murat Perit; Ayaz, Hasan(2018)
Sosyal etkilesim beynin gelisiminde ve bilissel süreçlerin sekillenmesinde temel bir rolesahiptir. Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik izdüsümlerini arastıran ve sonyıllarda öne çıkmaya baslayan bir arastı...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kayde...
Hiperspektral Görüntülerde Arkeolojik Kalıntıların İncelenmesi
Çetin, Yasemin; Düzgün, Hafize Şebnem; Başkurt, Nur Didem; Soydan, Hilal; Özdemir, Okan Bilge; Korkmaz, Özgür; Çinar, Umut; Gür, Yusuf; Eken, Isa Cem; Ömrüuzun, Fatih(2017-12-31)
Bu projede hiperspektral imgelerin sahip olduğu yüksek spektral bilgi kullanılarak tarihi eserlerin kimyasal, fiziksel yapıları incelenecek, bu materyallerin yapım-oluşum zamanları ve bozulma durumları çalışılacaktır. Öner...
Yaygın Bilişim Odaklı Servis Birleştirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
Eren, Pekin Erhan; Akyol, Mehmet Ali; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Gökalp, Mert Onuralp; Koçyiğit, Altan(2017-12-31)
“Yaygın Bilişim Odaklı Servis Birleştirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması” projesinin amacı bir yaygın bilişim ortamında bulunan çeşitli algılayıcıları, harekete geçirici devre elemanlarını, akıllı mobil cihazları ve yaptığ...
Citation Formats