Bi̇r Tasarımın İzi̇nde: Yeni̇ Bulgular Işığında Raimondo d’Aronco’nun İlk İstanbul Projesi̇ Dersaadet Zi̇raat ve Sanayi̇ Sergi̇-i̇ Umumi̇si̇

2019-9-25
Adıgüzel, Hatice
Osmanlı sergicilik tarihi içinde ikinci olma umuduyla yolan çıkan, ancak 1894 yılında gerçekleşen büyük İstanbul depremi nedeniyle iptal edilen Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi-i Umumisi konusuna yoğunlaşan, mimarlık ve sanat tarihi bağlamında sınırlı sayıda araştırma vardır. 1893 yılında hazırlıkları yapılan sergi, Osmanlı mimarisine Raimondo D’Aronco gibi bir mimarı kazandırmasının ötesinde, Batı’nın uluslararası sergilerini model alan yaklaşımıyla, II. Abdülhamid döneminin ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmaya yönelik çabaları ve öngörülen mimari kurgusuyla kültür tarihi içinde önemli bir deneme olmuştur. Sergi projesinden günümüze yalnızca birkaç çizim ulaşabilmiştir. Ancak, projenin boşlukları Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan konuyla ilgili resmi belgelerle kısmen doldurulabilmektedir. Bunlar içinde D’Aronco tarafından kaleme alınan, sergi projesini açıklayan raporlar oldukça önemlidir. Bu raporlar, Dolmabahçe Sarayı Arşivi’nde korunan, serginin genelini gösteren çizim başta olmak üzere, tasarımdan günümüze kalan görsel verileri tamamlar niteliktedir. Öte yandan, hem D’Aronco’nun mimari yaklaşımını hem de sergiyi düzenleyen Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti ile Osmanlı Sarayı’nın konuya dair tutumunu okuyabildiğimiz bu belgeler dönemin mimarlık bürokrasisini anlamamızı sağlamaktadır. Daha da önemlisi, 19. yüzyıl sonu mimarlık ortamında tasarım sürecini yönlendiren ekip, inşaat teknolojisi, yapım malzemeleri, üslup eğilimleri gibi konuları aydınlatmaktadır. Bununla birlikte, dönemin yerli ve yabancı basınına konu olan, ancak günümüze ulaşamayan, serginin yardımcı mimari Annibale Rigotti’nin hazırladığı proje maketi hakkında yeni veriler bu çalışmayla ilk kez tanıtılmaktadır. Mimarın aile arşivinde korunan maketin dönem fotoğrafları, gerek mimari yaklaşım gerekse üslup açısından sergi tasarımının son aşamasına dair önemli bulguları aktarmaktadır. Bu araştırma, sergi hakkında şimdiye kadar bilinenleri geliştirme adına, D’Aronco tarafından kaleme alınan mütalaaname/keşifnameler ve kurumlar arası yazışmalar ile dönemin ulusal ve uluslararası basın hayatı üzerinden tasarım sürecine dair bir arka plan okuması yapma ve Rigotti’nin projeye katkılarını tanıtma amacındadır.

Suggestions

The restoration project of the Old Agricultural Bank building in Mersin
Naycı, Nida; Özgönül, Nimet; Department of Architecture (2005)
This thesis subjects the old Agricultural Bank Building in Mersin, which is one of the important traditional late 19th and early 20th century buildings of Mersin and which reflects important architectural features of that period. The main scope of this thesis is to prepare a conservation and restoration project for the أOld Agricultural Bank Buildingؤ which will pass the historical, architectural, cultural values of the building to the next generations. The study is composed of six subjects. In the introduc...
The formation of a modern city: Antalya, 1920s-1980s
Bölükbaş Dayı, Esin.; Altan, T. Elvan.; Department of History of Architecture (2019)
This dissertation examines the place of the concept of “local” in architectural historiography by focusing on the modernization process of Antalya. The analysis of the process is realized within two major contexts. On the one hand, the “peripheral” position of Antalya in canonic historiography is discussed in the frame of center-periphery relations and central-local actors; on the other hand, the developments both in the city center and its hinterlands are examined through the dualities of rural and urban, ...
Boğaziçi’nde 18. Yüzyıldan Kalma Bir İstanbul Evinin Durumu Hakkında Sanat Tarihi Bağlamında Yeni Değerlendirmeler
Arslan, Hidayet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Located at Bebek Quarter, Yogurtcu Zulfu Street, map section 67, city block 529 and land plot 15, the Kavafyan Mansion, one of the pioneering buildings of the 18th century Bosphorus inner-side architectural culture, is the oldest and the only surviving example of traditional Turkish house in Istanbul. In addition to the traditional elements of the venue setup, it is also highly significant in terms of featuring the first examples of mural paintings with landscape that emerged alongside Westernization begun ...
Housing the modern nation: the transformation of residential architecture in Ankara during the 1920s
Avcı Hosanlı, Deniz; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2018)
The dissertation examines the residential architecture produced in Ankara during the 1920s. Scholars have studied the traditional housing in the historic city of Ankara constructed from the sixteenth to the nineteenth century, as well as the modern housing constructed in the newly developed parts of the city during the period from the 1930s onwards; however, studies on the housing production of the first decade of the Turkish Republic in both the old and the new parts of Ankara are still insufficient. The p...
New interpretations of domestic space and life : the emergence of apartment buildings in nineteenth century İstanbul
Melek (Gözübüyük), Dilşad; Özgenel, Lale; Department of History of Architecture (2004)
This thesis attempts to study the architectural and the social changes brought by the multi-story apartment buildings which emerged in the nineteenth century Istanbul, in especially Galata-Pera region. A brief introduction to the modernization attempts of the Ottoman Empire, and also to the traditional dwellings and daily life of the Ottoman households before the nineteenth century constitute the first sections of the study. The architectural and the urban developments such as the new building regulations, ...
Citation Formats
H. Adıgüzel, “Bi̇r Tasarımın İzi̇nde: Yeni̇ Bulgular Işığında Raimondo d’Aronco’nun İlk İstanbul Projesi̇ Dersaadet Zi̇raat ve Sanayi̇ Sergi̇-i̇ Umumi̇si̇,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 1, pp. 157–182, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2019104.pdf.