İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları

2018-1-19
Çobancaoğlu, Tülay
Güler, Koray
Güleycan Okyay, Gülce
Haydar Mahallesi; özgün sokak dokusu, yapı-parsel ilişkisi ve geleneksel mimari karakteri büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşmış değerli bir miras alanıdır. Bir bölümü ile İstanbul’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen dört alanından biri olan Zeyrek Camisi ve Çevresi Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan bu mahalle; aynı zamanda bahsi geçen çevrenin dokusu ile yoğun bir benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, Haydar Mahallesi’nin mimari kimliğine katkıda bulunan ahşap sivil mimarlık örneklerinin karakteristik özelliklerinin ve korunmuşluk durumlarının tespitinin yapılmasını hedeflemektedir. Araştırma kapsamında; bölgenin tarihsel gelişimi incelenerek güncel koruma sorunlarının belirlenmesine yönelik analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte, Haydar Mahallesi’nde yer alan ve özgün değerlerini koruyarak günümüze ulaşmış olan sivil mimarlık örnekleri; plan özellikleri, cephe biçimlenişleri, yapım teknikleri gibi mimari nitelikleri bakımından detaylı şekilde belgelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda bölgenin karşı karşıya kaldığı sorunlar ortaya konularak sahip olduğu kültürel kaynakların korunmasına yönelik bütüncül değerlendirmeler yapılmıştır.

Suggestions

Conservation of Urban Space as an Ontological Problem
Günay, Baykan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
The objects of conservation are known in the western languages by such epistemologies as heritage, historical building, monument, site, or beauty. Such a terminology exists in Turkish too, however, either consciously or unconsciously, legislation in Turkey rests on the notion of natural and cultural beings (tabiat ve kültür varlıkları). In spite of such a sophisticated definition, and that Turkey has a well developed legislation concerning conservation; it is hard to say that the society as a whole finds th...
Conservation of cultural heritage on Alaeddin Hill in Konya from the 19th century to present day
Önge, Mustafa; Bakırer, Ömür; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Department of Architecture (2011)
This thesis presents and discusses the conservation history of the archaeological and architectural heritage on Alaeddin Hill in Konya, its close surroundings, and the mentioned area itself as the cultural heritage. The aim of this discussion is, to emphasize the necessity for the preparation of studies like this one before the decision making processes in the urban areas, where the archaeological and architectural heritage are located in a multi-layered structure. This thesis also comprises a methodology p...
An investigation of strengthening of historical masonry constructions by steel skeleton
Küçükdoğan, Bilge; Ünay, Ali İhsan; Department of Building Science in Architecture (2007)
Historical masonry structures are important cultural assets which reveal the social, archaeological, aesthetic, economical, political, architectural and technical features of their times. Within the course of the time, the structures have been exposed to the destructive effects of the nature and the man. Some has been able to survive somehow and others were totally ruined. Most of the remained structures are in vulnerable condition to upcoming effects and for the continuity of their presence, structural str...
Assessment and rehabilitation of the damaged historic Cenabi Ahmet Pasha Mosque
Koseoglu, Gulsum Cagil; Canbay, Erdem (2015-11-01)
Historic structures form a very important part of our cultural heritage and are supposed to be preserved properly. Therefore, full comprehension of the structural behavior of historic structures is of prior importance. In this study, a damaged single domed mosque of 16th century classical Ottoman Architecture has been investigated. Serious damage was recorded at various locations and structural elements including the dome and the structural masonry walls, as a result of which the structure was recently clos...
Assessment of deterioration and collapse mechanisms of dolomitic limestone at Hasankeyf Antique City before and after reservoir impounding (Turkey)
Topal, Tamer (2016-01-01)
The Hasankeyf Antique City located in southeastern Anatolia (Turkey) includes several historical heritages and man-made caves. It is mainly located in dolomitic limestone. The city will be partly under water after reservoir impounding of the Ilisu dam, and the limestone will be subjected to cyclic processes such as wetting-drying and freezing-thawing. Although a new town is formed and part of the city is transported to a nearby area, this cannot be done for many existing historical and cultural values at th...
Citation Formats
T. Çobancaoğlu, K. Güler, and G. Güleycan Okyay, “İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 35, no. 1, pp. 27–49, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018102.pdf.