Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education

Download
2013-12-1
Şimşek, Gökçe
Acar, Esin
Çayırezmez Atalan, Nurdan
Elitok Kesici, Ayşe
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kazanmasına paralel olarak, kültür mirası eğitiminin kent ölçeğinde de giderek önemli olduğu izlenmektedir. Son yıllarda kentler bireylerin eğitimi için fırsatlar sunan merkezler olarak görülmekte ve dünyada Avrupa’dan, Afrika’ya çeşitli yerlerde proje uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Belirtilen çerçevede, bu çalışma, çocukların kültürel miras eğitiminde bir kentin öğrenme ortamı olarak rolünü ve katkısını keşfetmeyi amaçlar. Çalışma kapsamında kent, sadece “tarih”, “sanat” ve “kültür” konularında çocukların ilgisini uyandıran bir merkez olarak görülmemekte, kentin çocukların yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunan bir öğrenme ortamı olduğu ileri sürülmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Toplum Projeleri Destek Programı (2011) tarafından desteklenen “Kentimizin Kültürel Mirasını Keşfedelim” başlıklı projenin bulguları üzerine temellendirilmiştir. Aydın kent merkezinde yaşayan 164 çocukla (12-14 yaş) beş dönemde gerçekleştirilen eğitim programının verilerine dayanmaktadır. Veriler, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile çözümlenmiştir. Proje, öğrenme ortamı olarak kent ve çocukların kültürel miras eğitimi arasında önemli bağlantılar olduğunu ortaya koymaktadır. Kent bir öğrenme ortamı olarak, hem kültürel miras, mirasın korunması konuları ile ilgili bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üretilmesinde, hem de gelecekte kentlerimizin şekillenmesinde karar vericiler olacak çocukların bilinçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Bununla birlikte, kent öğrenme ortamı olarak çocukların yerel düzeyde karar vermeye katılımını kolaylaştırma potansiyelleri sunmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan kültürel miras eğitim programının, Aydın gibi kültürel miras alanları, kültürel mirasla ilgili kurumları ile çeşitlilik sunan ve benzer özellikler gösteren diğer kentlerde de uygulanabileceği saptanmıştır. Ayrıca, bir kentin, öğrenme ortamı olarak tanımlanabilmesi için bazı temel ilkeler saptanmıştır. Sonuç olarak, kentlerin hiç olmadığı kadar giderek önemli hale geldiği bu dönemde, öğrenme ortamı olarak kentin kültürel miras eğitimi açısından çocukların yaşadıkları çevreye duyarlılıklarının artmasına önemli katkıları ortaya konmuştur. Bunun yanında, kentin kültürel miras eğitimi ile toplumda birlikte yaşamanın, dayanışmanın öğrenildiği ve pekiştirildiği bir ortam olarak önemli potansiyeller sunduğu işaret edilmelidir.

Suggestions

ASSESSING THE IMPACT OF INTERVENTIONS IN URBAN HERITAGE PLACES: SİVAS CITADEL PROJECT
Akça, İlknur; Özçakır, Özgün; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2022-12-16)
The societies sustain their identities through heritage places, and heritage places have diverse values. When the values are protected, the heritage place is preserved. In that regard, the things that need to be conserved in heritage places are values. Therefore, conserving cultural heritage is a value-based process. However, most of the historical heritage places in the city centers have become significant in recent years exclusively because of their central location and high land value. Especially municip...
Interpretation and presentation of Late Antique and Byzantine Ephesus with particular emphasis on its religious heritage
Özen, Bilge Sena; Serin, Ufuk; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2023-1)
Cultural heritage conservation can be best accomplished through its adoption by a broad audience. The process of understanding, appreciating, and respecting cultural heritage can be achieved by effective heritage interpretation and presentation. Interpretation should focus on and involve all heritage resources, without any exclusion. Otherwise, the risk of losing heritage sites’ broader character emerges, especially if those somehow neglected or ‘excluded’ heritage resources are physically preserved and vis...
The third mission of university: Perceptions and practices of faculty members on community service
Altun, Yasin; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-8)
Core missions of the universities are currently expressed as teaching and education, research and development, and community service while they have substantially evolved throughout the history. Besides, community service function of the universities has recently begun to attract increasing attention in the field of higher education; despite this growing interest, community service is still an ill-defined and unclear concept. Therefore, the aim of the study is to explore the perceptions and practices of fac...
Sustainable design implications for alternative food networks: A case on Güneşköy's community supported agriculture (CSA) model
Kaplan, Ayşe; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2021-6)
The global food system consists of complex processes (i.e., food production, distribution, consumption, and disposal) and contains several environmental, economic, and social sustainability challenges. As a result of the food system's problems, some producers and consumers have taken actions that have resulted in the emergence of alternative food networks. These are primarily bottom-up initiatives led by creative and innovative groups of people collaborating to develop alternative food-system solutions. Dif...
MANAGING CULTURAL HERITAGE CONSERVATION IN DIVIDED AND CONTESTED CITIES: THE CASE OF NICOSIA
Reis, Emine; Şahin Güçhan, Neriman; Department of Architecture (2023-1-18)
Managing cultural heritage in divided and contested cities is complicated. In spite of the plenty of guidelines aiming to create conceptual frameworks for the management of cultural heritage, a framework that overcomes the management and good governance challenges of cultural heritage in divided and contested cities is missing in conservation field. This research aimed to close this gap by investigating cultural heritage management in Jerusalem, Mostar, Belfast and Beirut through secondary research and the...
Citation Formats
G. Şimşek, E. Acar, N. Çayırezmez Atalan, and A. Elitok Kesici, “Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 105–135, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50738.