Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education

Download
2013-12-1
Şimşek, Gökçe
Acar, Esin
Çayırezmez Atalan, Nurdan
Elitok Kesici, Ayşe
Günümüzde, toplumların kültürel miras üzerine eğitimi önemli küresel uğraşlardan biri haline gelmektedir. Kültürel miras eğitimi, tarih, koruma, eğitim gibi farklı disiplinlere çalışma konusu olmakta ve geçmişe ilgi uyandırmak, geleneklerin devamlılığını sağlamak, kentlilerde yaşadıkları çevreye yönelik farkındalık oluşturmak, kentliler arasında birlik duygularını, dayanışmayı sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Küresel düzeyde, özellikle kentlerin yaşam alanı olarak önem kazanmasına paralel olarak, kültür mirası eğitiminin kent ölçeğinde de giderek önemli olduğu izlenmektedir. Son yıllarda kentler bireylerin eğitimi için fırsatlar sunan merkezler olarak görülmekte ve dünyada Avrupa’dan, Afrika’ya çeşitli yerlerde proje uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Belirtilen çerçevede, bu çalışma, çocukların kültürel miras eğitiminde bir kentin öğrenme ortamı olarak rolünü ve katkısını keşfetmeyi amaçlar. Çalışma kapsamında kent, sadece “tarih”, “sanat” ve “kültür” konularında çocukların ilgisini uyandıran bir merkez olarak görülmemekte, kentin çocukların yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunan bir öğrenme ortamı olduğu ileri sürülmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Toplum Projeleri Destek Programı (2011) tarafından desteklenen “Kentimizin Kültürel Mirasını Keşfedelim” başlıklı projenin bulguları üzerine temellendirilmiştir. Aydın kent merkezinde yaşayan 164 çocukla (12-14 yaş) beş dönemde gerçekleştirilen eğitim programının verilerine dayanmaktadır. Veriler, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile çözümlenmiştir. Proje, öğrenme ortamı olarak kent ve çocukların kültürel miras eğitimi arasında önemli bağlantılar olduğunu ortaya koymaktadır. Kent bir öğrenme ortamı olarak, hem kültürel miras, mirasın korunması konuları ile ilgili bilişsel ve duyuşsal kazanımlar üretilmesinde, hem de gelecekte kentlerimizin şekillenmesinde karar vericiler olacak çocukların bilinçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Bununla birlikte, kent öğrenme ortamı olarak çocukların yerel düzeyde karar vermeye katılımını kolaylaştırma potansiyelleri sunmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan kültürel miras eğitim programının, Aydın gibi kültürel miras alanları, kültürel mirasla ilgili kurumları ile çeşitlilik sunan ve benzer özellikler gösteren diğer kentlerde de uygulanabileceği saptanmıştır. Ayrıca, bir kentin, öğrenme ortamı olarak tanımlanabilmesi için bazı temel ilkeler saptanmıştır. Sonuç olarak, kentlerin hiç olmadığı kadar giderek önemli hale geldiği bu dönemde, öğrenme ortamı olarak kentin kültürel miras eğitimi açısından çocukların yaşadıkları çevreye duyarlılıklarının artmasına önemli katkıları ortaya konmuştur. Bunun yanında, kentin kültürel miras eğitimi ile toplumda birlikte yaşamanın, dayanışmanın öğrenildiği ve pekiştirildiği bir ortam olarak önemli potansiyeller sunduğu işaret edilmelidir.

Suggestions

The third mission of university: Perceptions and practices of faculty members on community service
Altun, Yasin; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-8)
Core missions of the universities are currently expressed as teaching and education, research and development, and community service while they have substantially evolved throughout the history. Besides, community service function of the universities has recently begun to attract increasing attention in the field of higher education; despite this growing interest, community service is still an ill-defined and unclear concept. Therefore, the aim of the study is to explore the perceptions and practices of fac...
Sustainable design implications for alternative food networks: A case on Güneşköy's community supported agriculture (CSA) model
Kaplan, Ayşe; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2021-6)
The global food system consists of complex processes (i.e., food production, distribution, consumption, and disposal) and contains several environmental, economic, and social sustainability challenges. As a result of the food system's problems, some producers and consumers have taken actions that have resulted in the emergence of alternative food networks. These are primarily bottom-up initiatives led by creative and innovative groups of people collaborating to develop alternative food-system solutions. Dif...
The role of urban agriculture in sustainable urban development, creation of social bonds and community formation
Erişen, Yağmur; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-4-18)
With the ever-increasing urbanization, sustainable urban development has gained more importance. Actions to achieve sustainable urban development have been discussed from many perspectives. One of the prescribed actions for successful sustainable development is the sustainable communities according to the specific urban context, responding to the wants, needs and the culture of its community. With the COVID-19, people in cities realized the importance of green spaces and the critical need for socialization....
An Evaluation Of ICCROM's Guidelines For World Cultural Heritage Sites With Reference To Pakistan
Cheema, Yasmin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
The aim of this article is to review the document 'Management Guidelines for the World Cultural Heritage Sites with regard to its relevance and effectiveness for Pakistan.
An inquiry into children’s sense of place in city neighborhoods: the case of Ankara
Erol, Ecem; Bilsel, Fatma Cânâ; Restoration in Department of Architecture (2021-2-12)
The rapid urbanization process causes spatial and social segregation in many cities of the world in the last decades. The contemporary city does not provide inclusive urban environments to children; they are increasingly exluded from public open spaces. Spatially and mentally segregated urban environments neither provide learning opportunities nor help improve the social abilities of children. The sense of place is a dynamic and complicated phenomenon that changes over time. The area that children feel to b...
Citation Formats
G. Şimşek, E. Acar, N. Çayırezmez Atalan, and A. Elitok Kesici, “Exploring the Role of the City as a Learning Environment for Heritage Education,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 105–135, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50738.