An Innovative Built Environment Form for Dwellings for the Elderly

Download
2014-6-1
Kerbler, Bostjan
Nüfusun yaşlanması karşısında, ülkelerin yaşlılara sağlayabildiği hizmetler ve kurumsal bakım konusunda maddi kapasiteleri giderek azalmaktadır. Bu nedenle yaşlılar için gerekli olan hizmetler ve evde bakım talepleri artmaktadır. Ana fikir yaşlıların evlerinde olabildiğince uzun kalmaları ve yaşlıları hedefleyen hizmetlerin ev ortamlarına taşınması olduğundan talepler anlamlıdır. Bu fikir yapılı çevreyi uygun bir şekilde uyarlanarak gerçekleştirilebilir. Bunu uygulamanın en iyi yollarından biri ise yaşlı kişilerin evlerini yenilikçi bir yaşam ortamına çevirebilecek modern teknolojilerin kullanılmasıdır. Bu çalışma, yaşlılara böyle bir destek sağlayan yaşam çevreleri hakkındadır. Bu makalede, bu desteği sağlamanın önemi ve işleyiş şekli, günümüze kadar bu yeniliğin geliştirilmesindeki çabalar ve elde edilen başarılar, yaşlıların böyle gelişmiş yaşam ortamlarında yaşamak konusundaki fikirleri temel alınarak toplumda uygulama potansiyeli tartışılmaktadır. Bulgular, uygulamada esas amacın kullanıcıların yenilikçi yapılı çevreyi anlamaları ve ona anlam yüklemeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca toplumda yenilikçi yapılı çevre uygulamalarının çok çabuk gelişmesinin beklenmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Eğer yaşlıların yaşam alanları bilinçli olarak herkes için tasarım ilkelerine göre yeniden düzenlenir, içerdikleri mimari engeller ortadan kaldırılır ve yeni evler bu engeller olmayacak biçimde tasarlanırsa, bu anlamda önemli bir adım atılmış olacaktır. Yalnız bu bile, yaşlıların evlerinde daha uzun süre kalmalarını sağlarken bu yaşam alanlarını gelecekte yardımcı teknolojiler kullanarak akıllı evlere dönüştürmekte başlangıç noktası olabilir.

Suggestions

A Macrolevel tabu-search based approach to determine the major factors in built environment-traffic safety relationship
Alişan, Onur; Babalık, Ela; Department of City and Regional Planning (2021-3-05)
Traffic crashes are a significant contributing factor to fatalities globally, with an increasing pace of crashes occurring in urban areas. Thus, this study aims to analyze the relationship between urban built environment and traffic safety (BE-TS) to reveal the factors that threaten TS so that they could be avoided in early planning phases. BE was operationalized through the D-classification (e.g., density and diversity) whereas, TS was operationalized through varying crash categories (e.g., severity) and r...
Setting the Key Issues and a Prioritization Strategy for Designing Sustainable Interior Environments
Demirkan, Halime; Afacan, Yasemin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Designers should operate an effective strategy to increase the possibility of creating sustainable built environments. This paper aims to evolve a framework that is composed of the sustainable interior environment issues acting as the basis that contribute positively to humans' well being through the efficient use of site, energy, water and materials and resources in the built environment. The C-K theory, which defines the design process as an interaction between the space of concepts (C) and the space of k...
An investigation of school walkability in different neighborhood contexts in Ankara with the proposed GIS tool
Reyhan, Simge; Severcan, Yücel Can; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2022-2-01)
Children walking to school contributes to the daily required physical activity recommended by health guidelines and makes them less prone to obesity and mental health problems. Urban form characteristics such as distance, density, diversity that have the potential to encourage children to walk to school are essential for the public health and livability of cities. The main aim of this study is to analyze and compare the school walkability in the different neighborhoods to understand the role of neighborhood...
A Toolkit For Detecting And Eliminating The Barriers That People With Disabilities Face In The Built Environment: The Case Of Slovenia, Europe
Kerbler, Boštjan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Erişilebilir yapılı çevre, engelli bireylerin en önemli haklarından birisidir. Bu, onların topluma eşit ve etkin katılımlarını sağlar. Bu nedenle, yapılı çevrede bulunan tüm ayrımcı unsurları gidermek ve çeşitli engelleri ve diğer sınırlamaları ortadan kaldırmak amacıyla birçok yasa ve yönetmelik kabul edilmiştir. Bu makale, yazarın geçmişte yürüttüğü, şimdiye kadar bu amaçları uygulamaya geçirmek konusunda çok az şey yapıldığını ve engellilerin ulaşılabilir yapılı çevreye katılım hakkının hala sağlanamadığ...
CREATIVE EVOLUTION IN ARCHITECTURE: A CRITICAL INQUIRY INTO NEW RELATIONS OF OBJECTILE-SUBJECTILE AND INTELLIGENT SPACES
Erişen, Serdar; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2021-11-05)
This thesis investigates how architecture has responded to evolutionary changes under the ongoing influences of advanced technologies and industrial revolutions. It considers the evolutionary aspects of human-computer interactions and the built environment in describing the creative evolution in architecture. In the period approaching Industry 5.0, the research relocates the subject of architecture in the context of human-technology relations: novel scientific paradigms and coexisting technological developm...
Citation Formats
B. Kerbler, “An Innovative Built Environment Form for Dwellings for the Elderly,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 119–137, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_1/119-137.pdf.