Gölge Elemanı Tasarımına Bir Yaklaşım ve Adana Örneği

2010-12-15
Yüceer, Nilgün Sultan
Enerji etkin bina tasarımının bir parçası olan dış gölge elemanları, pencerenin konumuna göre, iç mekanlardaki güneş ışınımını istenen zamana bağlı olarak denetleyen bir yapma çevre değişkenidir. Gölge elemanı tasarımda, pencere ölçüleri, güneş geometrisi ve iklim verileri gibi bir çok değişken bir arada değerlendirilir. Bu araştırmada Adana’da ve 37º enlemde yer alan binalara uygulanabilecek gölge elemanları incelenmiştir. Çalışmada dış gölge elemanı tasarımını kolaylaştıran bir yaklaşım önerilmiştir. Bu amaçla, gölge elemanı tasarım ilkeleri Adana’nın konumu ve iklim verileri doğrultusunda önceliklerine göre sınıflandırılmıştır. The solar tool programı ile yapılan analizlerde Adana’nın bulunduğu 37º enlemde, yatay gölge elemanının güneşin taradığı bütün yönlerde istenmeyen ısı artışına karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. Yatay tipteki gölge elemanı, Adana’da bir “P” penceresine uygulanarak, çalışma alanının bulunduğu 37º enlemde uygulanabilecek yatay gölge elemanı boyut seçenekleri ve davranışları belirlenmiştir. Böylece analizlerde izlenen “gölge elemanı tasarım ilkeleri” herhangi bir yerleşime de uygulanabilecektir.

Citation Formats
N. S. Yüceer, “Gölge Elemanı Tasarımına Bir Yaklaşım ve Adana Örneği,” METU Journal of Faculty of Architecture, vol. 27, no. 2, pp. 1–13, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_2/1-13.pdf.