KENTSEL DOKU-ULAŞIM SİSTEMİ İLİŞKİLERİ

2008
ZORLU, Fikret
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istemleri altında nasıl işledikleri araştırılmaktadır. Tanımlanan yol ağları ilingesel (topological) ve çizge-kuramsal (graph-theoretical) yöntemlerden yararlanılarak sınıflandırılmıştır. Kavramsal düzeyde yapılan sorgulama sonucunda yol ağlarının göreli üstünlükleri veya sorunları sıralanmaktadır. Yolların işleyişindeki farklılaşmanın gerisinde dokuların ve yol ağlarının ilingesel özelliklerinin etkili olduğu savlanmaktadır. Kentsel çevrenin, özelde kentsel dokuların tasarlanması aşamasında doğrudan veya dolaylı olarak dolaşım mekanları (yol ağı) da oluşturulmaktadır. Çalışmanın sonucunda kentsel dokuların, farklı zamanlarda gerçekleşecek trafik için yeterli olmaması veya gereğinden fazla yol mekanı sunulması gibi sorunların aşılmasına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Citation Formats
F. ZORLU, “KENTSEL DOKU-ULAŞIM SİSTEMİ İLİŞKİLERİ,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 25, no. 1, pp. 81–104, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/81-104.pdf.