Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü

Download
2008
Zorlu, Fikret
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istemleri altında nasıl işledikleri araştırılmaktadır. Tanımlanan yol ağları ilingesel (topological) ve çizge-kuramsal (graph-theoretical) yöntemlerden yararlanılarak sınıflandırılmıştır. Kavramsal düzeyde yapılan sorgulama sonucunda yol ağlarının göreli üstünlükleri veya sorunları sıralanmaktadır. Yolların işleyişindeki farklılaşmanın gerisinde dokuların ve yol ağlarının ilingesel özelliklerinin etkili olduğu savlanmaktadır. Kentsel çevrenin, özelde kentsel dokuların tasarlanması aşamasında doğrudan veya dolaylı olarak dolaşım mekanları (yol ağı) da oluşturulmaktadır. Çalışmanın sonucunda kentsel dokuların, farklı zamanlarda gerçekleşecek trafik için yeterli olmaması veya gereğinden fazla yol mekanı sunulması gibi sorunların aşılmasına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Suggestions

The Comparative Effects of Prediction/Discussion-Based Learning Cycle, Conceptual Change Text, and Traditional Instructions on Student Understanding of Genetics
Yilmaz, Diba; Öztekin, Ceren; Sungur, Semra (Informa UK Limited, 2011-01-01)
The present study examined the comparative effects of a prediction/discussion-based learning cycle, conceptual change text (CCT), and traditional instructions on students' understanding of genetics concepts. A quasi-experimental research design of the pre-test-post-test non-equivalent control group was adopted. The three intact classes, taught by the same science teacher, were randomly assigned as prediction/discussion-based learning cycle class (N = 30), CCT class (N = 25), and traditional class (N = 26). ...
The Role of Classroom Environment Perceptions in Self-Regulated Learning and Science Achievement
Güngören, Savaş; Sungur, Semra (2009-09-01)
This paper focused on the relationship between classroom environment perceptions, self-regulation, and science achievement. Classroom environment perceptions were measured in terms of motivating tasks, autonomy support, and mastery evaluation. Self-regulated learning was conceptualized as consisting of two main components, namely, motivation and strategy use. Motivated Strategies for Learning Questionnaire, Approaches to Learning Instrument, and Survey of Classroom Goals Structures were used as data co...
The impact of spatial and temporal variability of anomalous diffusion flow mechanisms on reservoir performance in structurally complex porous media
Al-Rbeawi, Salam (Elsevier BV, 2020-06-01)
The main objective of this paper is understanding the phenomenal anomalous diffusion flow mechanisms in unconventional fractured porous media. The targets are hydraulically fractured unconventional reservoirs characterized by porous media with scomplex structures. These media are consisted of a matrix and naturally induces fractures embedded in the matrix as well as hydraulic fractures.
The changing morphology of urban greenways, Ankara, 1923-1960
Burat, Sinan; Aktüre, Sevgi; Department of City and Regional Planning (2008)
Despite the abundance of descriptive studies on the urban development plans of Ankara, analytical studies on specific features of these plans, especially on implementation and modification processes are scarce. This study examines the green space structure brought in Jansen’s 1932 development plan of Ankara, the way it was implemented and the modifications that a component of this structure was subject to. The 1932 Jansen plan is a holistic and comprehensive plan that contained a conceptual green space stru...
The effect of structural variability and local site conditions on building fragility functions
Sisi, Aida Azari; Erberik, Murat Altuğ; Askan Gündoğan, Ayşegül (2018-04-01)
In this study, the effect of local site conditions (site class and site amplifications) and structural variability are investigated on fragility functions of typical building structures. The study area is chosen as Eastern Turkey. The fragility functions are developed using site-specific uniform hazard spectrum (UHS). The site-specific UHS is obtained based on simulated ground motions. The implementation of ground motion simulation into seismic hazard assessment has the advantage of investigating detailed l...
Citation Formats
F. Zorlu, “Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 1, pp. 81–104, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/81-104.pdf.