Hide/Show Apps

"Türk evi”nin karakteristiklerinin dış gözlem ile saptanması için bir yöntem